09.05.2012.

Ekološka udruga "KRKA"


 

Ekološka udruga „Krka“ Knin osnovana je 15. 12. 2004. s ciljem očuvanja i zaštite okoliša na području grada Knina.

Osnovne djelatnosti Udruge su: promicanje prirodnih posebnosti grada Knina i okolice te izvora i toka rijeke Krke; organiziranje ekoloških akcija; predlaganje mjera nadležnim tijelima za zaštitu postojećih zelenih površina; briga za zaštitu prirodnih ljepota kninskog krajolika od štetnih i neracionalnih zahvata u prostoru; organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara i drugih stručnih skupova na temu zaštite okoliša, ekološke poljoprivrede i ekoturizma; upućivanje članstva i javnosti na očuvanje prirodne baštine te kulturnih i tradicionalnih vrijednosti kninskog kraja.

Udruga „Krka“ aktivno djeluje šest godina. Projekti koje je provodila ili provodi pridonose stvaranju pozitivnog imidža u javnom, civilnom i privatnom sektoru te medijima, a postala je i ravnopravan partner u donošenju odluka vezanih uz zaštitu okoliša i održivi razvoj. 

Najveća prednost Udruge je u činjenici što je grad Knin prepoznao njezinu važnost te joj dodijelio prostorije za djelovanje (u Ul. 7. gardijske, br. 13, prostorije za ured te u Drniškoj bb za otvaranje Eko-info centra). Udruga ima ljudske i materijalne (uredska oprema, službeni automobil) kapacitete za uspješnu provedbu projekata. Korisnica je institucionalne potpore od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Aktivnosti Udruge:

·         - Medijske kampanje i volonterske aktivnosti radi povećanja svijesti građana o bitnosti očuvanja i zaštite okoliša;

·         - Provođenje projekata važnih za zaštitu okoliša;

·         - Akcije čišćenja okoliša, sadnje cvijeća i drveća;

·         - Umrežavanje (članice smo Zelenog foruma, Foruma udruga Šibensko-kninske županije, Koordinacije udruga Zvona Zagore).Važniji projekti Udruge:

- Festival ruralne kulture – promocija općine Biskupija (FRK 1) i grada Knina (FRK 2, 3, 4 i 5) u smislu razvoja seoskog turizma, poticanja volonterstva, međusektorske suradnje i samozapošljavanja mladih radi depopulacije kraja;

- Projektom Zeleni otoci Knina, Ekološka udruga „Krka“ u suradnji s Komunalnim poduzećem d.o.o., koji je u fazi implementacije, pridonosimo rješavanju gorućeg problema zaštite okoliša i otpada na području grada Knina te podizanju svijesti mladih o važnosti zaštite okoliša i gospodarenja otpadom.

- Najvažniji projekt koji Udruga kontinuirano provodi je djelovanje Zelenog telefona (062 123 456) za područje Šibensko-kninske županije kojim potičemo partnersko rješavanje problema zaštite okoliša. Inicijative udruge

Udruga je pokrenula inicijativu „Dosta nam je mina, za vodu smo iz špina“ radi ugroženosti podzemnih/izvorskih voda unutar zona sanitarne zaštite Šimića vrela kod Knina uništavanjem eksplozivnih sredstava na platou Suhopolja pokraj Knina te je ona uspješno realizirana.


Broj žiroračuna Udruge: 2402006 – 1100455427 otvoren kod Erste&Steiermarkische Bank

 

 

Caritas je pokrenuo akciju gradnje stambene zgrade za smještaj mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji nakon punoljetnosti moraju napustiti dom

U 2017. godini HRT prati 26 akcija/projekata!

IBAN    HR1423400091110343166
Poziv na broj                        07015