Udruga Dignitas

29.03.2016 |

U Dignitasu vjerujemo da mladi sadrže stvaralačku snagu potrebnu za postizanje pozitivne društvene promjene.

SOS Dječje selo Hrvatska

09.03.2016 |

Udruga SOS Dječje selo Hrvatska djeluje od 1992. godine kao ravnopravan član SOS-Kinderdorf Internationala, najveće svjetske nevladine organizacije koja djeluje u više od 134 zemlje širom svijeta.

Udruga za sindrom Down Međimurske županij

07.03.2016 |

Udruga za sindrom Down Međimurske županije nastala je iz potrebe roditelja, kojima je neophodna psihološka, emocionalna, edukacijska i socijalna podrška...

Crveni nosovi - klaunovidoktori

29.02.2016 |

CRVENI NOSOVI klaunovidoktori, daju podršku ljudima koji su bolesni i pate, pomoću humora i životne radosti.

Udruga invalida rada Zagreba

29.02.2016 |

Od svog osnutka do danas, s važnom svrhom postojanja i djelovanja, svojim se neprekidnim i upornim radom UIR Zagreba svakodnevno bori za poboljšanje kvalitete života invalida rada.

Humanitarna udruga Portal dobrote

11.02.2016 |

Portal dobrote djeluje više od tri godine, što kao građanska inicijativa, što kao udruga i u tom periodu proveli su niz inicijativa. Svaka od njih ima za cilj suzbijanje siromaštva i vraćanje dostojanstva onim skupinama društva čiji se glas ne čuje.

Humanitarna organizacija Zajednica Susret

09.02.2016 |

„Zajednica Susret“ nevladina je i neprofitna udruga koja se bavi tretmanom odvikavanja od ovisnosti o drogama, alkoholu, kocki i drugim ovisnostima.

Caritas Zagrebačke nadbiskupije

05.02.2016 |

Svrha djelovanja Caritasa Zagrebačke nadbiskupije je promicanje i provođenje organizirane djelotvorne kršćanske ljubavi prema osobama, obiteljima i zajednicama u potrebi radi poboljšanja kvalitete njihova života...

Klub dobre vibracije

05.02.2016 |

Naša vizija je društvo zdravih i sretnih ljudi sposobnih da ostvare svoj puni fizički, emocionalni, mentalni i duhovni potencijal.

O Centru za mirovne studije i GOOD Inicijativi

05.02.2016 |

CMS vjeruje da gradeći mrežu obrazovanih građana koji imaju vještine i primjenjuju vrijednosti izgradnje mira doprinosimo stvaranju aktivnog i utjecajnog civilnog društva.

Caritas je pokrenuo akciju gradnje stambene zgrade za smještaj mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji nakon punoljetnosti moraju napustiti dom

Pozivaju se svi zainteresirani da Povjerenstvu za humanitarne akcije HRT-a dostave svoje prijedloge za 2019. godinu.

IBAN    HR1423400091110343166
Poziv na broj                        07015