Udruga Dignitas

29.03.2016 |

U Dignitasu vjerujemo da mladi sadrže stvaralačku snagu potrebnu za postizanje pozitivne društvene promjene.

SOS Dječje selo Hrvatska

09.03.2016 |

Udruga SOS Dječje selo Hrvatska djeluje od 1992. godine kao ravnopravan član SOS-Kinderdorf Internationala, najveće svjetske nevladine organizacije koja djeluje u više od 134 zemlje širom svijeta.

Udruga za sindrom Down Međimurske županij

07.03.2016 |

Udruga za sindrom Down Međimurske županije nastala je iz potrebe roditelja, kojima je neophodna psihološka, emocionalna, edukacijska i socijalna podrška...

Crveni nosovi - klaunovidoktori

29.02.2016 |

CRVENI NOSOVI klaunovidoktori, daju podršku ljudima koji su bolesni i pate, pomoću humora i životne radosti.

Udruga invalida rada Zagreba

29.02.2016 |

Od svog osnutka do danas, s važnom svrhom postojanja i djelovanja, svojim se neprekidnim i upornim radom UIR Zagreba svakodnevno bori za poboljšanje kvalitete života invalida rada.

Humanitarna udruga Portal dobrote

11.02.2016 |

Portal dobrote djeluje više od tri godine, što kao građanska inicijativa, što kao udruga i u tom periodu proveli su niz inicijativa. Svaka od njih ima za cilj suzbijanje siromaštva i vraćanje dostojanstva onim skupinama društva čiji se glas ne čuje.

Humanitarna organizacija Zajednica Susret

09.02.2016 |

„Zajednica Susret“ nevladina je i neprofitna udruga koja se bavi tretmanom odvikavanja od ovisnosti o drogama, alkoholu, kocki i drugim ovisnostima.

Caritas Zagrebačke nadbiskupije

05.02.2016 |

Svrha djelovanja Caritasa Zagrebačke nadbiskupije je promicanje i provođenje organizirane djelotvorne kršćanske ljubavi prema osobama, obiteljima i zajednicama u potrebi radi poboljšanja kvalitete njihova života...

Klub dobre vibracije

05.02.2016 |

Naša vizija je društvo zdravih i sretnih ljudi sposobnih da ostvare svoj puni fizički, emocionalni, mentalni i duhovni potencijal.

O Centru za mirovne studije i GOOD Inicijativi

05.02.2016 |

CMS vjeruje da gradeći mrežu obrazovanih građana koji imaju vještine i primjenjuju vrijednosti izgradnje mira doprinosimo stvaranju aktivnog i utjecajnog civilnog društva.