Hrvatska udruga leukemija i limfomi

26.02.2014 |

HULL godinama ima program savjetovališnog rada i pružanja psihosocijalne potpore oboljelima i članovima njihovih obitelji.

Udruga za sindrom Down – Zagreb

26.02.2014 |

Cilj je poticanje punog uključivanja osoba s DS-om u sve segmente života zajednice. Pruža potporu i osposobljavanje svim osobama s DS-om, kao i njihovim obiteljima.

Crveni nosevi klaunovidoktori

20.02.2014 |

Klaunovidoktori su posebno educirani profesionalci koji svojim terapijskim djelovanjem pomažu bolesnoj djeci i roditeljima da se lakše nose sa stresom uzrokovanim bolešću i boravkom u bolnici.

Hrvatski savez za rijetke bolesti

20.02.2014 |

Svakodnevnim aktivnostima Savez pruža potrebnu potporu svojim pacijentima – članovima, izravno preko telefona ili elektroničke pošte, te lobiranjem za njihova prava na ispravne informacije, dostupnost liječenja i socijalnih usluga.