Hrvatska udruga leukemija i limfomi

26.02.2014 |

HULL godinama ima program savjetovališnog rada i pružanja psihosocijalne potpore oboljelima i članovima njihovih obitelji.

Udruga za sindrom Down – Zagreb

26.02.2014 |

Cilj je poticanje punog uključivanja osoba s DS-om u sve segmente života zajednice. Pruža potporu i osposobljavanje svim osobama s DS-om, kao i njihovim obiteljima.

Crveni nosevi klaunovidoktori

20.02.2014 |

Klaunovidoktori su posebno educirani profesionalci koji svojim terapijskim djelovanjem pomažu bolesnoj djeci i roditeljima da se lakše nose sa stresom uzrokovanim bolešću i boravkom u bolnici.

Hrvatski savez za rijetke bolesti

20.02.2014 |

Svakodnevnim aktivnostima Savez pruža potrebnu potporu svojim pacijentima – članovima, izravno preko telefona ili elektroničke pošte, te lobiranjem za njihova prava na ispravne informacije, dostupnost liječenja i socijalnih usluga.

Caritas je pokrenuo akciju gradnje stambene zgrade za smještaj mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji nakon punoljetnosti moraju napustiti dom

Pozivaju se svi zainteresirani da Povjerenstvu za humanitarne akcije HRT-a dostave svoje prijedloge za 2019. godinu.

IBAN    HR1423400091110343166
Poziv na broj                        07015