Autonomna ženska kuća Zagreb (AŽKZ)

06.12.2011 |

Misija AŽKZ-a je pružanje podrške i pomoći ženama koje su preživjele nasilje te osnaživanje ženske pozicije u društvu.

Udruga "TI SI OK"

06.12.2011 |

Mi smo udruga za pružanje psiho-socijalne i pedagoške pomoći djeci i mladima sa smetnjama i poremećajima u ponašanju.

Taekwondo klub „Susedgrad sokol“

06.12.2011 |

Koristeći sport kao sredstvo nastojimo agresivnost mladih usmjeriti na trening i sportska borilišta te tako mladima približiti stvarne vrijednosti života.

Udruga "Zvuk svjetlosti"

06.12.2011 |

Udruga uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi u 2010. godini organizirala je 4 koncerta u cilju borbe protiv maloljetničkog nasilja.