20.09.2011.

ZSS - Pomozimo specijalnoj bolnici na Goljaku


 

Cilj projekta:

Svrha projekta je izgradnja pješačke staze kojom bi se omogućila komunikacija osoblja Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motornim smetnjama između glavne donje građevine. Trenutačno pješačka veza između objekata ne postoji tako da se donji objekt već godinama ne koristi. Invalidskom platformom osigurao bi se pristup osobama s invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću.


Opis projekta:

Predviđeni zahvat realizirao bi se u dvije etape, i to komunikacija za osoblje u prvoj, kako bi se uopće moglo pristupiti građevini i staviti je u funkciju, te invalidska (kosopodizna) platforma u drugoj, kako bi se objekt mogao koristiti.

U navedenom projektnom rješenju potpuno su respektirane i sačuvane postojeće autentične prostorne karakteristike – izvode se radovi samo u parternoj zoni na terenu u padu. Prije same izvedbe potrebno je očistiti teren od ostataka šute, devastiranih i neupotrebljivih komada betonskih stepenica te korova. Predviđena je izgradnja pješačke komunikacije – kose staze – širine 150 cm, odnosno neto 143 cm, izvedene od nepropusnog materijala (armirano-betonske konstrukcije na podložnom betonu, gornja ploha finalno hrapave obrade, obrađena kvarcnim pijeskom ili izvedena s paralelnim „utorima – horizontalnim fugama“ okomito na smjer hodanja).

Projektom su zadovoljeni uvjeti uređenja građevne čestice, uvjeti za zaštitu od požara, način i uvjeti priključivanja na javnu prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeti za zaštitu okoliša, za smještaj vozila, priključak instalacije rasvjete na niskonaponsku mrežu, mjerenje potroška el.energije, za instalaciju rasvjete i zaštitne mjere od strujnog udara.

Vrijednost projekta:
1.      PRIPREMNI RADOVI
2.      ZEMLJANI RADOVI
3.      BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
4.      ARMIRAČKI RADOVI
5.      BRAVARSKI RADOVI
6.      KAMENARSKI RADOVI
7.      INVALIDSKA PLATFORMA

UKUPNO:       645.000,00 kuna

Službene stranice: www.zss.hr