21.07.2017.

Zaklada zajednički put


 

Zaklada Zajednički put je neprofitna organizacija predana razvoju, zagovaranju i provedbi dostojanstvenog, kvalitetnog, sigurnog i aktivnog življenja prilagođenog potrebama i sposobnostima svake pojedine starije osobe.

Zaklada promiče vrijednosti dobrotvornog darivanja, volonterstva i filantropije s idejom prikupljanja financijskih sredstava i njihovog usmjeravanja u socijalne servise, kulturne programe i projekte čiji je osnovni cilj poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi u Gradu Zagrebu. 

Zaklada kontinuirano provodi istraživanja kako bismo svoje programe razvijali u skladu s potrebama i sklonostima starijih osoba.Zaklada posjeduje bogato iskustvo u osmišljavanju i provođenju aktivnosti i programa za uključivanje starijih osoba u društvo (aktivno starenje, razvoj međugeneracijske solidarnosti i kulture volonterstva), što je vidljivo u pokretanju i djelovanju Senior centra, Psihološkog savjetovališta i Razvojnog centra za osnaživanje prava starijih osoba.

Starije osobe na raspolaganju imaju radionice, javne tribine, predavanja, okrugle stolove i individualno savjetovanje, a u pružanje navedenih usluga uz stručne suradnike uključeni su i volonteri.  

O aktivnostima, programima i projektima Zaklade Zajednički put detaljnije se možete informirati na:
zajednickiput.hr/ 
https://www.facebook.com/zajednickiput/
https://www.facebook.com/seniorcentar/ 
superseniori.hr


KONTAKT INFO
Sjedište zaklade: Miljackina 42A, 10 000 Zagreb
Telefon: 01 778 9890
e-mail: zaklada(at)zajednickiput.hr
OIB: 77887571429
IBAN: HR5023600001500230376
Upraviteljica Zaklade: Ines Vrban, univ.spec.act.soc.