03.05.2012.

Zaklada Hrvatska bez mina


 

 

OPĆENITO

Zaklada Hrvatska bez mina osnovana je Odlukom Savjeta Hrvatskog centra za razminiranje od 10. ožujka 1999. godine, a u svrhu prikupljanja sredstava od domaćih i stranih donatora za protuminsko djelovanje u Republici Hrvatskoj.

MISIJA

Svrha Zaklade ''Hrvatska bez mina – zaklade za humanitarno razminiranje Hrvatske'' je općekorisna. Sredstva Zaklade koriste se:

- za humanitarno razminiranje područja u Republici Hrvatskoj,
- za istraživanje radi usvajanja novih tehnologija u aktivnostima razminiranja,
- za pružanje pomoći hrvatskim državljanima koji su stekli svojstvo invalidnosti prilikom ranjavanja minsko-eksplozivnim sredstvima s obzirom na specifične probleme žrtava mina,
- za pripremanje i provedbu programa edukacije stanovništva o opasnostima od mina
- te razvijanje i intenziviranje međunarodne suradnje u svakom elementu protuminskog djelovanja.

Razminiranje minski zagađenog područja, unatoč ulaganjima Vlade Republike Hrvatske, u stalnoj je potrebi za dodatnom financijskom potporom.

U skladu s Ottavskom konvencijom do 2019. godine ukupni minski sumnjivi prostor, koji danas iznos 783 km2, trebao bi biti razminiran.

U tom dugotrajnom procesu Zaklada „Hrvatska bez mina“ svoju ulogu vidi u potpori svim procesima u poslu razminiranja zagađenih područja.

Osnovna zadaća rada Zaklade u budućem razdoblju je unapređenje rada na području razminiranja, sudjelovanje u izgradnji politike humanitarnog razminiranja te razvoj suradnje Vladinog sektora, civilnih udruga i pojedinaca u Republici Hrvatskoj.

Omogućiti što brže razminiranje tih površina, a posebno područja koja su važna za brži gospodarski razvoj dijelova Republike Hrvatske s dugoročnom zadaćom uključenja Republike Hrvatske u međunarodno političko i lobističko djelovanje za trajnu zabranu uporabe minskih sredstava u ratne svrhe u svijetu.

 
Osnovni podaci o Zakladi HMB

NAZIV: HRVATSKA BEZ MINA-ZAKLADA ZA HUMANITARNO RAZMINIRANJE HRVATSKE
SKRAČENI NAZIV: ZAKLADA HBM
SJEDIŠTE: ZAGREB, ULICA KRALJA ZVONIMIRA 6
EMAIL: zaklada(at)hbm.hr
TEL. I FAX.: 01/4550-298
UPRAVITELJICA: GĐA. ĐURĐA ADLEŠIČ
ŽIRO RAČUN: 2360000-1101304442 otvoren kod Zagrebačke banke d.d.
OIB 44467003312 
Web: www.hbm.hr


Caritas je pokrenuo akciju gradnje stambene zgrade za smještaj mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji nakon punoljetnosti moraju napustiti dom

Pozivaju se svi zainteresirani da Povjerenstvu za humanitarne akcije HRT-a dostave svoje prijedloge za 2019. godinu.

IBAN    HR1423400091110343166
Poziv na broj                        07015