13.09.2011.

Udruga za terapijsko i rekreacijsko jahanje Grabarije - Knin


 

Udruga za terapijsko i rekreacijsko jahanje Grabarije-Knin osnovana je kako bi pomagala osobama s posebnim potrebama, fizičkim i psihičkim, urođenim i stečenim oštećenjima. Želja je da se putem terapijskog i rekreacijskog jahanja postigne njihova socijalizacija i uključivanje u širu zajednicu, osmišljavanje kvalitetnog načina provođenja slobodnog vremena, ekološko i humanitarno osvješćivanje, odnosno uklanjanje predrasuda okoline prema invalidnim osobama.

Udruga se od osnivanja ponajviše bavi mladim osobama s posebnim potrebama te mladima iz lokalne zajednice, kojima je aktivnost u udruzi pomogla u odrastanju i uključivanju u život zajednice. Putem projekata „Rehabilitacija i socijalizacija osoba s posebnim potrebama“, čiji su donatori bili MZSS i PSGO, udruga je uspjela ostvariti glavni cilj -  uključivanje mladih u rad udruge te pomoć osobama s posebnim potrebama kako bi poboljšali komunikaciju s lokalnom zajednicom.

Uz pomoć njihovih vršnjaka, kroz terapijsko jahanje i ublažavanje srama i straha unutar obitelji djece s posebnim potrebama uspjela se ostvariti i međugeneracijska suradnja te se poboljšala uključenost roditelja u rad s osobama s posebnim potrebama.

Tijekom svih godina udruga uspješno surađuje s Centrom socijalne skrbi, Uredom u Kninu, Udrugom invalida Sv. Bartolomej, Veleučilištem „Marko Marulić“ u Kninu, Osnovnom školom u Kninu i Hrvatskim savezom za terapijsko jahanje.


Korisnici i ciljevi
15 članova - osobe s posebnim potrebama (korisnici koji imaju iskustva u treniranju konja, jahanju i polaznici su tečajeva za terapijsko jahanje; izabrani su prema stečenom iskustvu u radu u udruzi te prema pokazanim vještinama)
25 volontera - članovi udruge, korisnci rekreacijskog jahanja, koji su zbog osobnih razloga pristupili Udruzi kako bi volontirali u radu s osobama s posebnim potrebama te u dresuri i jahanju 50 osoba s posebnim potrebama - članovi lokalne zajednice koje se nastoji uključiti u terapijsko jahanje.