08.02.2017.

Udruga za pomoć oboljelima od malignih bolesti - Phoenix


 

Zdravlje je najveće čovjekovo bogatstvo, a mi roditelji članovi Udruge bavimo se osobama, posebice djecom čije je zdravlje ozbiljno narušeno teškim bolestima.

Naš se humanitarni rad svodi ne samo na kontinuirano poboljšanje zdravstvenog stanja naše djece, već želimo utjecati i na  dostupnost svih elemenata potrebitih za liječenje sve djece sukladno standardima EU. Pritom mislimo na djecu koja jesu rođena ili će se tek roditi sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. 


Slijedom navedenoga organiziramo razna događanja, koncerte, izlete, sve kako bi smo našoj dječici izmamili osmijeh na lice i omogućili im da uživaju u životu baš kao i sva druga djeca, baš kako to svako djete i zaslužuje bez obzira na trenutno zdravstveno stanje. 


Božić, Nova godina, Uskrs, razne obljetnice, dani su kada mnogi zbog ovih ili onih razloga obilaze naš odjel i dječicu no, mi roditelji čija djeca su prošla kroz taj odjel i proces liječenja znamo najbolje kako se tada osjećamo. Želja nam je da svi oni koji su tamo,  djeca i roditelji, znaju da uvijek, tjekom cijele godine, postoje ljudi koji misle na njih. Kratak posjet djeci na samom onkološkom odjelu KDB Zagreb, koja su trenutno u procesu liječenja najtežeg djela protokola, kontinuirane kemoterapije sa raznim teškim i neugodnim nuspojavama, a od strane djece koja su uspješno izliječena i koja su prošla kroz iste te muke i sada su opet vesela, zdrava, pokretna i ponovno sa bujnom kosicom na glavi, velika je podrška i motivacija da se izdrži, da se bori jer ima nade i ne treba nikada odustati! 


Dječja hematoonkologija preseljena je konačno iz starih i neadekvatnih prostora Klaićeve bolnice u prekrasan i prostran novi prostor Instituta za tumore. Sve važne i neophodne stvari za rad odjela već su nabavljene, dio je preseljen sa starog odjela i počelo se sa radom. Međutim, kako medicina napreduje uvijek postoji nešto novo čime se poboljšava proces liječenja i svakako nastojimo da to dođe u što kraćem roku i do naše djece.

Svojim smo akcijama pomogli ne samo u prikupljanju novca za nabavu potrebnih stvari i aparata za bolnicu već smo uspjeli uz pomoć Grada osigurati i novi prostor za provođenje fizikalne terapije za sve pacijente KDB Zagreb.


Trenutno nam je cilj prikupiti sredstva i stvoriti sve preduvjete za otvaranje visoko specijaliziranog dijagnostičkog laboratorija u sklopu Zavoda za onkologiju i hematologiju Klinike za dječje bolesti Zagreb za provođenje svih visoko specijaliziranih dijagnostičkih pretraga bitnih za provođenje najnovijih načina liječenja djece onkoloških bolesnika.  

Velimir Markulin, predsjednik udruge      

Udruga ˝Phoenix˝                            

Zagreb, Severinska 5

tel.: 091/5251-506

mail: udruga.phoenix@gmail.com