13.09.2011.

Udruga "Srce"


 

Udruga „Srce“, osnovana u lipnju 2005. godine, prva je i jedina na području Grada Sv. Ivana Zeline i okolnih naselja koja okuplja djecu i mlade s posebnim potrebama te njihove obitelji, kako bi im kroz svoj program omogućila ostvarenje njihovih potencijala, interesa i prava.

Prvobitno je udruga djelovala u prostoru Osnovne škole Dragutina Domjanića u Svetom Ivanu Zelini. U njihovoj višenamjenskoj dvorani okupljali su se jedanput na tjedan, a poslije dva puta tjedno. Od veljače 2007. godine udruga unajmljuje prostor od 70 m/2 u društvenom domu Topličica Donja, koji je prometno pristupačan, donekle adekvatnog prilaza i prostora, te se ondje svakodnevno provode kreativne i edukacijske radionice. Za obavljanje fizio, logo i individualne terapije udruga je nadavno unajmila prostor od 33,7 m/2 u Svetom Ivanu Zelini, Trg A. Starčevića 12/a.

Od samog osnivanja cilj je udruge pomagati, poticati i razvijati psihomotorne sposobnosti djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, uključivati ih u širu društvenu zajednicu, a roditeljima i obiteljima pomagati u informiranju.
Udruga također pruža edukacijsko-rehabilitacijsku potporu kroz raznovrsne radionice i individualni pristup u radu,  kao i u organiziranju kvalitetnog provođenja slobodnog vremena u suradnji s obitelji i stručnim timom udruge te prema interesima korisnika. Korisnici tako  slobodno vrijeme provode na terapijskom jahanju u Udruzi „Nada“ u Vrbovcu, na terapijskom plivanju u Varaždinskim toplicama, ili pak na dramskoj, glazbenoj odnosno na kreativnim radionicama (keramička, tekstilna, oslikavanje stakla, informatička, cvjećarska,  i sl.).

Tako nastali radovi odlaze na prodajne izložbe, a iz tih radionica proizišle su i dvije likovne kolonije (2008. i 2009. godine) . One su omogućile korisnicima susrete sa slikarima profesionalcima i amaterima. Treba spomenuti i posjete kulturnim ustanovama (kazalište, muzeji, koncerti…).

Važan aspekt rada je savjetodavna potpora obitelji u ostvarivanju prava te u provedbi individualnog habilitacijskog ili rehabilitacijskog programa namijenjenog djeci. U savjetodavnom su timu defektolog-rehabilitator, logoped, fizioterapeut, socijalni radnik, profesor razredne nastave, odgajatelji te volonteri raznih profila koji djeluju u udruzi.

Jedan od ciljeva udruge je i promicanje načela uključivanja u zajdnicu odnosno izjednačivanje prava svih ljudi ali i prihvaćanje različitosti svakog pojedinca, kojem se pruža  mogućnost odlučivanja o vlastitom životu i preuzimanju odgovornosti. Rad udruge izvrsno je prihvaćen i valoriziran u lokalnoj zajednici. Grad Sv. Ivan Zelina prati i podupire rad udruge, a dokaz je Godišnja nagrada Grada za postignute rezultate u humanitarnoj djelatnosti u 2008. godini te darovanje 1300 m/2 zemljišta za izgradnju vlastitog objekta. 

Udruga aktivno promiče volonterstvo u cijeloj zajednici. Primjerice, na susretima korisnika i volontera s učenicima Srednje škole Dragutina Stražimira  te u emisijama radiopostaje Radio Zelina koje se bave temama volonterstva. U svim aktivnostima i programima sudjeluje 15 izvoditelja  od kojih je pet u redovitom radnom odnosu, a 11 su vanjski suradnici po ugovoru o djelu.


U 2011. godini udruga ima  157 članova :
23 djece s teškoćama u razvoju predškolske dobi
28 djece s teškoćama u razvoju školske dobi
25 osoba s invaliditetom starijih od 18 godina
81 ostali član

Pogledajte na www.udruga-srce-zelina.hr