13.09.2011.

Udruga "Snaga"


 

SNAGA je udruga oboljelih od cerebralne paralize koja na temelju fenomena neuroplastičnosti, koji je uočen relativno nedavno, uz klasične medicinske metode rabi i novije za rehabilitaciju oštećena mozga kod oboljelih.

Metoda se razvila na temelju ideja američkog fizioterapeuta Glenna Domana koji u Philadelphiji ima svoj Centar za unapređenje ljudskih potencijala. Metoda integralne neurorehabilitacije oslanja se na postavke neuroplastičnosti te stvara okvir za terapijsku intervenciju koja može utjecati na oporavak motoričkih funkcija kod oboljelih od cerebralne paralize.

Ova terapija temelji se na novijim saznanjima o mozgu koja omogućavaju poticanje rasta mozga na prirodan način te u tom smislu omogućava razvoj mozga kod djece s cerebralnom paralizom kod koje je taj razvoj ometen, zaustavljen ili usporen. Ovakva ili slična terapija nije dostupna u službenim institucijama zdravstvenog sustava te se ne može realizirati na teret HZZO-a.

Ohrabreni dosadašnjim rezultatima kod korisnika, a to su djeca i mladi s cerebralnom paralizom, želja je nastaviti te omogućiti ovu terapiju kod još većeg broja zainteresiranih pacijenata.

Korisnici udruge SNAGA su djeca i mladi oboljeli od cerebralne paralize, ali i drugi bolesnici s oštećenjem mozga kojima Udruga omogućuje tretman integralnom neurorehabilitacijom.

Udruga SNAGA nema zaposlenih, a koristi se doniranim prostorom i telefonom. Osim za pravnog zastupnika i knjigovođu, sav novac namjenski se troši za liječenje djece s cerebralnom paralizom putem metode integralne neurorehabilitacije.

Više na: http://www.udruga-snaga.com/