13.02.2017.

Udruga „Jedni za druge“


 

Udruga „Jedni za druge“ djeluje od 2008. godine, a njezine aktivnosti odvijaju se na području grada Zagreba. Udruga je od početka rada usmjerena na pružanje psihosocijalne podrške i rehabilitacije djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom, te provođenje programa resocijalizacije ovisnika o psihoaktivnim tvarima, kocki i internetu.

Osnovna vrsta aktivnosti koju provodimo je terapija jahanjem, kojom postižemo ciljeve u vezi rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom te resocijalizacije bivših ovisnika.

Pomoću terapije jahanjem i kontaktom s konjima, ujedno se ostvaruju:

- fizioterapijski ciljevi (smanjenje spazma, razvoj ravnoteže i simetričnog držanja, fine motorike, koordinacije, održavanje i unapređivanje mišićnog tonusa);

- psihoterapijski (razvijanje samopouzdanja, motivacije, samoprihvaćanja, zadovoljstva i razvoj emocionalne inteligencije) i
- socioterapijski ciljevi (usvajanje komunikacijskih vještina, osjećaj pripadnosti grupi, smanjivanje socijalne izoliranosti).


Pritom je konj partner, a komunikacija i sve interakcije između korisnika i životinje snažna terapijska metoda. Kao dodatne aktivnosti, izvodimo i stvaralačko - kreativne radionice uz korištenje različitih tehnika (u kojima uz superviziju radnog terapeuta sudjeluju kao „kovoditelji“ i bivši ovisnici), radionice i aktivnosti osnaživanja psihosocijalnih vještina (namijenjene svim našim korisnicima); osiguravamo radnu terapiju, a u partnerstvu s drugim udrugama i ustanovama, osiguravamo djeci s teškoćama u razvoju pomoć u učenju, profesionalnu podršku i savjetovanje posebno namijenjenu bivšim ovisnicima, te kvalitetnije provođenje slobodnog vremena.


Udruga broji 142 člana, a naši korisnici su djeca s teškoćama u razvoju  i osobe s invaliditetom; apstinenti - bivši ovisnici o alkoholu i psihoaktivnim tvarima, kocki i internetu, te članovi obitelji naših korisnika.

Udruga obuhvaća djecu s Down syndromom, djecu i mlade s cerebralnom paralizom i lakšim intelektualnim teškoćama; mlade te odrasle osobe s multiplom sklerozom; osobe s različitim motoričkim teškoćama različite etiologije (npr. različita traumatska stanja nakon različitih ozljeda); djecu s ADHD sindromom; djecu s poremećajima iz autističnog spektra; djecu s govornim teškoćama; slijepe osobe i osobe s oštećenjem vida; gluhe osobe i osobe s oštećenjem sluha, te osobe s lakšim psihičkim teškoćama.

U siječnju 2012. godine, Udruga „Jedni za druge” sklopila je s Ministarstvom pravosuđa - Upravom za probaciju i podršku žrtvama i svjedocima Ugovor za izvršavanje rada za opće dobro prema kojem će osuđenicima (primarno bivšim ovisnicima), tj. osobama uključenim u probaciju, biti omogućeno da rad za opće dobro odrađuju u okviru Udruge „Jedni za druge” i projekta koji Udruga provodi. U rad i aktivnosti Udruge su uključeni i branitelji Domovinskog rata.

Sudjelovanjem različitih korisnika, naglašava se tolerancija i uvažavanje različitosti, a kroz aktivnosti terapije jahanjem, svi sudionici su ravnopravni u svojem sudjelovanju što utječe na samoaktualizaciju i uspješan osobni rast i razvoj.

U realizaciji našeg rada sudjeluju različiti stručnjaci – psiholozi, psihoterapeuti, terapeuti fizikalne medicine, radni terapeuti, licencirani dresurni jahači te vanjski stručni suradnici kao npr. psihijatri i fizijatri. Potičemo i podržavamo volonterski rad, a među našim volonterima se nalaze i studenti koji se obrazuju za rad s ranjivim skupinama. U naše aktivnosti uključujemo i članove obitelji korisnika!

Našim aktivnostima i pojavljivanjem u medijima, gdje prezentiramo rad naše Udruge, ujedno želimo utjecati i na proces destigmatizacije u odnosu na obje naše ciljane skupine.


PODACI O UDRUZI

Udruga „JEDNI ZA DRUGE“, Ivana Pergošića 10, 10090 Zagreb

Tel: +385 (0)98 31 62 31

jednizadruge@gmail.com

www.facebook.com/UdrugaJedniZaDruge

www.jednizadruge.hr

IBAN: HR1023400091110347894

Svoje aktivnosti terapije jahanjem, provodimo na prostoru JOCKEY KLUBA HRVATSKE; Karlovačka cesta 80 K, Zagreb (www.jockey-klub.hr)