09.02.2017.

Udruga invalida rada Zagreba


 

Unatrag više od pola stoljeća ispunenog neprekidnim i upornim radom, UIR Zagreba svakodnevno se bori za poboljšanje kvalitete života invalida rada na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Zahvaljujući svom itekako aktivnom angažmanu, danas broji gotovo 9.000 aktivnih članova i predstavlja jednu od najvećih, ako ne i najveću udrugu osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj.

U borbi za što bolji položaj invalida rada, ali i ostalih osoba s invaliditetom, UIR Zagreba nastoji ispuniti svoje davno postavljene ciljeve:

- aktivno sudjelovanje u društvenoj i individualnoj skrbi za invalide rada i ostale osobe s invaliditetom,

- doprinos zaštiti i unapređenju socijalnog, gospodarskog i pravnog položaja invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom,

- stvaranje sustava u kojem će invalidi rada biti tretirani tako da se i u radu i u socijalnoj skrbi uvažavaju njihove potrebe te poštuje njihovo dostojanstvo,

- poticanje društvene zajednice na stvaranje materijalnih i financijskih preduvjeta za rad i djelovanje udruga invalida rada i ostalih udruga osoba s invaliditetom na ekonomskim principima i prema postignutim rezultatima,

- poboljšanje kvalitete života invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom,

- pružanje pomoći i potrebite skrbi starijim i nemoćnim invalidima rada i drugim osobama s invaliditetom.

Nabrojane ciljeve UIR Zagreba ispunjava implementirajući niz aktivnosti u koje se invalidi rada s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije uključuju besplatno: sport i rekreacija (šah, pikado, kuglanje, plivanje, viseća kuglana), umjetnost (ples, glazba, gluma), kreativnost (ručni radovi, crtanje, slikanje), edukacija (strani jezici, fotografija, alternativa), vježbanje (gimnastika, joga, planinarenje, nordijsko hodanje), savjetovanja (pravna, psihološka, alternativna, medicinska), neposredna pomoć (pravni savjeti, medicinska kontrola, obilazak teško pokretnih i nepokretnih članova) te razna predavanja i prezentacije čija je tematika većinom vezana za poboljšanje zdravlja ili problematiku osoba s invaliditetom. Sve aktivnosti osmišljavaju, realiziraju i nadziru stručne osobe. 


Osim navedenog, UIR Zagreba osigurava i povoljniji smještaj invalidima rada tijekom ljetnog razdoblja te medicinsku rehabilitaciju s popratnim rekreativnim sadržajima.

S ciljem pravovremene i što preciznije informiranosti, kako UIR Zagreba, tako i njezina članstva, predsjednik UIR Zagreba, Zlatko Bočkal, prof. psihologije, aktivno je uključen u aktivnosti Povjerenstva osoba s invaliditetom grada Zagreba koje kreira javne politike za područje Grada Zagreba.

Udruga invalida rada Zagreba, Nova cesta 86, Zagreb 10000, OIB 97076801325

Tel. 01/4829119, 4829392, 4876301, 4876294

Fax. 01/4876296

E-pošta: uir@uir-zagreb.hr

Web: www.uir-zagreb.hr

Videogalerija: tinyurl.com/uirzagreba

Instagram: https://www.instagram.com/uir.zagreba

IBAN Zagrebačka banka, HR 32 2360000 110149289