13.02.2017.

Razvoj radno - socijalnih vještina rehabilitiranih ovisnika kroz radnu terapiju u zajednici


 

Kao što je poznato, ovisnici se vrlo često nakon završenog liječenja ne mogu uspješno uklopiti u društvenu sredinu zbog niza razloga, a jedan od njih je javno mišljenje o problemu ovisnosti o drogama, koje cijelu ovisničku populaciju marginalizira, stigmatizira i isključuje iz socijalne i radne sredine.

Stoga je jedno od prioritetnih područja suzbijanja zlouporabe droga u RH i unapređenje integracije bivših ovisnika u društvo na svim područjima, a posebno s naglaskom na razvoj radno socijalnih vještina te poticanje obrazovanja i zapošljavanja te uključivanja u različite kulturne, sportske i edukativne aktivnosti.

Zato su aktivnosti predviđene ovim projektom raznolike i podržavaju proces destigmatizacije ranjivih skupina. Naime, rehabilitirani ovisnici imaju mogućnost osnažiti svoje radne i socijalne vještine kroz pomaganje drugoj ranjivoj skupini (osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama), razviti svoje kapacitete za toleranciju različitosti, ojačati svoje komunikacijske vještine i osjećaj odgovornosti. Dodatnu vrijednost, u smislu inovativnosti, projektu daje i uključivanje životinja (konji) u aktivnostima Udruge.


Ciljevi:

- Stjecanje radnih kompetencija i razvijanje posebnih vještina kod rehabilitiranih ovisnika

Kroz radnu terapiju u zajednici koja uključuje izvođenje pomagačkih aktivnosti (briga i njega oko konja, praćenje „jahača“) u terapiji jahanjem za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, rehabilitirani ovisnici steći će radnu odgovornost i iskustvo. 

- Unaprijediti psihosocijalne i životne vještine rehabilitiranih ovisnika

Kroz psihoedukativne radionice, profesionalno usmjeravanje i savjetovanje za traženje zaposlenja rehabilitirani ovisnici unaprijedit će svoje psihosocijalne vještine i dobiti potrebne informacije i znanja za odabir budućeg zanimanja i uspješnije snalaženje na tržištu rada. 

- Izgraditi kvalitetnije obrasce provođenja slobodnog vremena kod rehabilitiranih ovisnika kroz prirodnu integraciju u zajednici

Uključivanje rehabilitiranih ovisnika u posjete kulturnim i sportskim događanjima, kao i sudjelovanje u pripremi i izvedbi likovno - kreativnih radionica za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom dugoročno doprinosi promjeni životnog stila koji pomaže razviti i održavati novi socijalni identitet zdrave osobe.Aktivnosti:

-radna terapija u zajednici (provođenje terapije jahanjem; njega i briga o konjima; održavanje imanja

-psihoedukativno – iskustvene radionice („trening životnih vještina“)

-individualno profesionalno usmjeravanje i savjetovanje

-individualizirana podrška za traženje zaposlenja

-uključivanje rehabilitiranih ovisnika u izvođenje kreativnih radionica za djecu i mlade osobe s invaliditetom

-posjete kulturnim i sportskim događanjima

-organiziranje Dana obiteljskog druženja 

-promotivne aktivnosti Udruge 
PODACI O UDRUZI


Udruga „JEDNI ZA DRUGE“, Ivana Pergošića 10, 10090 Zagreb

Predsjednica Udruge: Sanja Maroević, prof. klinički psiholog

Tel: +385 (0)98 31 62 31

jednizadruge@gmail.com

www.facebook.com/UdrugaJedniZaDruge

www.jednizadruge.hr

IBAN: HR1023400091110347894

Caritas je pokrenuo akciju gradnje stambene zgrade za smještaj mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji nakon punoljetnosti moraju napustiti dom

Pozivaju se svi zainteresirani da Povjerenstvu za humanitarne akcije HRT-a dostave svoje prijedloge za 2019. godinu.

IBAN    HR1423400091110343166
Poziv na broj                        07015