21.09.2011.

Projekt Udruge za terapijsko i rekreacijsko jahanje Grabarije-Knin


 

NAZIV PROJEKTA: POMOĆ U OSAMOSTALJIVANJU OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA UKLJUČIVANJEM U TERAPIJSKO JAHANJE I DRESURU KONJA


Cilj projekta:
Uključivanje osoba s posebnim potrebama u rad Udruge i lokalne zajednice (korisnici osobe s posebnim potrebama čiji invaliditet i iskustvo omogućava uključivanje u terapijsko jahanje i pomaganje drugim osobama s posebnim potrebama koje su se poslije uključile u rad Udruge ili čiji invaliditet ne dopušta samostalan rad.


Opis projekta:


Podciljevi:

1. Edukacija osoba s posebnim potrebama o terapijskom jahanju                 
2. Edukacija lokalne zajednice o mogućnostima osoba s posebnim potrebama
3. Koordinacija svih udruga koje se bave osobama s posebnim potrebama    u Šibensko-kninskoj županiji 


Aktivnosti:

1.  Organiziranje seminara na temu rada mladih ljudi s osobama s posebnim potrebama, različitosti, tolerancije 
2.  Organiziranje okruglih stolova i tribina na kojima će mladi razmjenjivati  iskustva
3.  Organiziranje susreta mladih u suradnji s volonterskim centrom u Splitu
4.  Kreiranje zajedničkog rada s udrugama koje se bave potrebama mladih, športskim udrugama
5.  Motiviranje mladih kroz kampanje, radioemisije, preko letaka ili javnih medija za volonterstvo.


Vrijednost projekta se procjenjuje na 73 000 kn.

Caritas je pokrenuo akciju gradnje stambene zgrade za smještaj mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji nakon punoljetnosti moraju napustiti dom

Pozivaju se svi zainteresirani da Povjerenstvu za humanitarne akcije HRT-a dostave svoje prijedloge za 2019. godinu.

IBAN    HR1423400091110343166
Poziv na broj                        07015