21.09.2011.

Projekt Udruge za terapijsko i rekreacijsko jahanje Grabarije-Knin


 

NAZIV PROJEKTA: POMOĆ U OSAMOSTALJIVANJU OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA UKLJUČIVANJEM U TERAPIJSKO JAHANJE I DRESURU KONJA


Cilj projekta:
Uključivanje osoba s posebnim potrebama u rad Udruge i lokalne zajednice (korisnici osobe s posebnim potrebama čiji invaliditet i iskustvo omogućava uključivanje u terapijsko jahanje i pomaganje drugim osobama s posebnim potrebama koje su se poslije uključile u rad Udruge ili čiji invaliditet ne dopušta samostalan rad.


Opis projekta:


Podciljevi:

1. Edukacija osoba s posebnim potrebama o terapijskom jahanju                 
2. Edukacija lokalne zajednice o mogućnostima osoba s posebnim potrebama
3. Koordinacija svih udruga koje se bave osobama s posebnim potrebama    u Šibensko-kninskoj županiji 


Aktivnosti:

1.  Organiziranje seminara na temu rada mladih ljudi s osobama s posebnim potrebama, različitosti, tolerancije 
2.  Organiziranje okruglih stolova i tribina na kojima će mladi razmjenjivati  iskustva
3.  Organiziranje susreta mladih u suradnji s volonterskim centrom u Splitu
4.  Kreiranje zajedničkog rada s udrugama koje se bave potrebama mladih, športskim udrugama
5.  Motiviranje mladih kroz kampanje, radioemisije, preko letaka ili javnih medija za volonterstvo.


Vrijednost projekta se procjenjuje na 73 000 kn.