21.09.2011.

Projekt Udruge "Snaga"


 

NAZIV PROJEKTA:
INTEGRALNA NEUROREHABILITACIJA DJECE I MLADIH S CEREBRALNOM PARALIZOM I DRUGIM OŠTEĆENJIMA MOZGA


Cilj projekta

Osnovni cilj projekta je osigurati sredstva za korisnike oštećenog mozga kako bi se dugoročno mogli liječiti u programu integralne neurorehabilitacije, nakon što je proces oporavka mozga iznimno usporen.


Opis projekta:

Rezultati liječenja metodom integralne neurorehabilitacije više su nego odlični. Sva djeca i mladi u spomenutom programu  postigli su velik napredak te tako umanjili svoj invaliditet. Oni žele apsolutni nastavak spomenute terapije jer je napredak kontinuiran. Nadalje  ima sve više zabilježenih slučajeva osoba s neurološkim invaliditetom koji žele spomenuto liječenje. Program se ostvaruje   u suradnji s hrvatskom neurologinjom dr. Majom Roje Novak, voditeljicom Centra za integralnu neurorehabilitaciju, autoricom metode pod nazivom INTEGRALNA NEUROREHABILITACIJA. Ta terapija  bazira se na novijim saznanjima o mozgu koja omogućava poticanje rasta mozga na prirodan način te u tom smislu omogućava i razvoj mozga kod djece s cerebralnom paralizom, gdje je taj razvoj ometen, zaustavljen ili usporen. Takva ili slična terapija nije dostupna u  službenim institucijama zdravstvenog sustava  te se ne može realizirati na teret HZZO-a. Ohrabreni dosadašnjim rezultatima, korisnici, a to su djeca i mladi s cerebralnom paralizom, žele nastaviti terapiju, a sve je i više novih zainteresiranih pacijenata.

S  obzirom na to da je cerebralna paraliza invalidno stanje, rezultati se vide  golim okom jer se sastoje od oporavka motoričkih funkcija i smanjenja invalidnosti.

Od početka djelovanja tim projektom obuhvaćeno je više od 30 osoba, uglavnom djece ali i odraslih koji boluju od raznih oblika oštećenja mozga.

U prosjeku  je grupa od 20 korisnika podvrgnuta programu integralne neurorehabilitacije reducirala invaliditet za 20% u odnosu na početnu poziciju u prvoj godini  tretmana.


Vrijednost projekta:
Za 20 korisnika u sezoni 2011.-2012. ukupan trošak za trosatni dnevni program integralne neurorehabilitacije iznosi 500.000,00 kuna.


Službena stranica udruge: www.udruga-snaga.com

Caritas je pokrenuo akciju gradnje stambene zgrade za smještaj mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji nakon punoljetnosti moraju napustiti dom

Pozivaju se svi zainteresirani da Povjerenstvu za humanitarne akcije HRT-a dostave svoje prijedloge za 2019. godinu.

IBAN    HR1423400091110343166
Poziv na broj                        07015