21.09.2011.

Projekt Udruge "Snaga"


 

NAZIV PROJEKTA:
INTEGRALNA NEUROREHABILITACIJA DJECE I MLADIH S CEREBRALNOM PARALIZOM I DRUGIM OŠTEĆENJIMA MOZGA


Cilj projekta

Osnovni cilj projekta je osigurati sredstva za korisnike oštećenog mozga kako bi se dugoročno mogli liječiti u programu integralne neurorehabilitacije, nakon što je proces oporavka mozga iznimno usporen.


Opis projekta:

Rezultati liječenja metodom integralne neurorehabilitacije više su nego odlični. Sva djeca i mladi u spomenutom programu  postigli su velik napredak te tako umanjili svoj invaliditet. Oni žele apsolutni nastavak spomenute terapije jer je napredak kontinuiran. Nadalje  ima sve više zabilježenih slučajeva osoba s neurološkim invaliditetom koji žele spomenuto liječenje. Program se ostvaruje   u suradnji s hrvatskom neurologinjom dr. Majom Roje Novak, voditeljicom Centra za integralnu neurorehabilitaciju, autoricom metode pod nazivom INTEGRALNA NEUROREHABILITACIJA. Ta terapija  bazira se na novijim saznanjima o mozgu koja omogućava poticanje rasta mozga na prirodan način te u tom smislu omogućava i razvoj mozga kod djece s cerebralnom paralizom, gdje je taj razvoj ometen, zaustavljen ili usporen. Takva ili slična terapija nije dostupna u  službenim institucijama zdravstvenog sustava  te se ne može realizirati na teret HZZO-a. Ohrabreni dosadašnjim rezultatima, korisnici, a to su djeca i mladi s cerebralnom paralizom, žele nastaviti terapiju, a sve je i više novih zainteresiranih pacijenata.

S  obzirom na to da je cerebralna paraliza invalidno stanje, rezultati se vide  golim okom jer se sastoje od oporavka motoričkih funkcija i smanjenja invalidnosti.

Od početka djelovanja tim projektom obuhvaćeno je više od 30 osoba, uglavnom djece ali i odraslih koji boluju od raznih oblika oštećenja mozga.

U prosjeku  je grupa od 20 korisnika podvrgnuta programu integralne neurorehabilitacije reducirala invaliditet za 20% u odnosu na početnu poziciju u prvoj godini  tretmana.


Vrijednost projekta:
Za 20 korisnika u sezoni 2011.-2012. ukupan trošak za trosatni dnevni program integralne neurorehabilitacije iznosi 500.000,00 kuna.


Službena stranica udruge: www.udruga-snaga.com