16.11.2015.

Poziv za humanitarne akcije u 2016.


 

Pozivaju se svi zainteresirani za opće humanitarne i druge akcije čija je svrha ostvarivanje nekoga humanitarnog dobra da Povjerenstvu za opće humanitarne i druge akcije Hrvatske radiotelevizije dostave svoje prijedloge o humanitarnim i drugim akcijama u 2016. godini, a u ostvarenju kojih očekuju sudjelovanje i/ili organizaciju HRT-a. 


Povjerenstvo HRT-a traži od zainteresiranih da dokumentirano udovolje sljedećim kriterijima:


a)         humanitarna i druga akcija mora imati stvarno i simbolično značenje za društvo u cjelini
b)        mora afirmirati HRT kao stvaran i simboličan subjekt humanitarnosti
c)         mora javno poticati institucije i građane na rješavanje općih humanitarnih i  općedruštvenih zadaća
d)        ne smije promicati bilo koji partikularni politički, gospodarski i drugi interes
e)         vanjski suradnički subjekti moraju uživati nesporan javni ugled i moralni kredibilitet
f)         prijedlog za sudjelovanjem HRT-a u općoj humanitarnoj i drugoj akciji mora biti dokumentiran te mora sadržavati opće podatke o podnositelju zahtjeva, o svrhovitosti opće humanitarne i druge akcije s dokumentiranim obrazloženjem o udovoljavanju propisanim kriterijima.


U slučaju odabira, podnositelj zahtjeva dužan je na vrijeme regulirati sve obveze u skladu sa Zakonom o humanitarnoj pomoći i ostalim pozitivnim propisima RH.

U slučaju da je Hrvatska radiotelevizija organizator, HRT se obvezuje regulirati sve obveze u skladu sa Zakonom o humanitarnoj pomoći i ostalim pozitivnim propisima RH.

Dokumentacija koja se prilaže mora biti na hrvatskom jeziku.

Povjerenstvo ima pravo tražiti dopunu dokumentacije te dodatna obrazloženja i objašnjenja.

Dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku u službu Expedit HRT-a uz naznaku ''Javni poziv za humanitarne i druge akcije - ne otvarati'' na adresu: Prisavlje 3, 10000 Zagreb i na e-adresu humanitarno(at)hrt.hr

Rok za dostavu ponuda: 31. 12. 2015. do 10:00 sati

Upute vezane za javni poziv mogu se zatražiti na: 01/634-3057 od 9 do 14 sati za vrijeme trajanja poziva i na e-adresi humanitarno(at)hrt.hr

Povjerenstvo će najkasnije mjesec dana od zaključenja javnog poziva uputiti prijedlog odluke glavnom ravnatelju HRT-a na konačno odlučivanje te najkasnije petnaest dana nakon odluke glavnog ravnatelja HRT-a o tome obavijestiti podnositelja zahtjeva.


Povjerenstvo za opće humanitarne i
druge akcije Hrvatske radiotelevizije

Caritas je pokrenuo akciju gradnje stambene zgrade za smještaj mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji nakon punoljetnosti moraju napustiti dom

Pozivaju se svi zainteresirani da Povjerenstvu za humanitarne akcije HRT-a dostave svoje prijedloge za 2019. godinu.

IBAN    HR1423400091110343166
Poziv na broj                        07015