03.02.2014.

Odluka o uključenju HRT-a u humanitarne projekte u 2014.


HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA
GLAVNI RAVNATELJ HRT-a
Broj: 01-14/102
Zagreb, 31. siječnja 2014.

        
Na temelju članka 19.a i 21. Zakona o HRT-u (NN 137/10 i 76/12), članka 15. stavak 1. točka 27. Statuta HRT-a (N.N. br. 14/13.), odredaba Pravila o postupanju HRT-a u humanitarnim i drugim akcijama radi ostvarivanja humanitarnih ciljeva, kao i javnog poziva za humanitarne i druge akcije u 2014. godini, objavljenog 22. studenog 2013. godine na internetskim stranicama HRT-a, Glavni ravnatelj HRT-a donosi sljedeću

                                                          ODLUKU

Hrvatska radiotelevizija će se tijekom 2014. godine, u skladu s Pravilima o postupanju HRT-a u humanitarnim i drugim akcijama radi ostvarivanja humanitarnih ciljeva uključiti u sljedeće ponuđene akcije/projekte:


- u redovitim emisijama Hrvatske radiotelevizije, u skladu s uredničkom procjenom, najavit će se i/ili popratiti akcije/projekti:
 
• Naziv ponuditelja: HRVATSKI SAVEZ ZA RIJETKE BOLESTI, ZAGREB
      Naziv/cilj projekta: Rijetki ali jednaki – podizanje svjesnosti o rijetkim bolestima
 
• Naziv ponuditelja: HRVATSKA UDRUGA LEUKEMIJA I LIMFOMI, ZAGREB
      Naziv/cilj projekta: Krv je jača nego što misliš
 
• Naziv ponuditelja: UDRUGA ZA SINDROM DOWN - ZAGREB
      Naziv/cilj projekta: Sunčana strana dlana
 
• Naziv ponuditelja: CRVENI NOSEVI – KLAUNOVI DOKTORI, ZAGREB
      Naziv/cilj projekta: Smijeh pomažeTijekom jednog (1) humanitarnog tjedna u sklopu medijskog projekta HRT-a Uz nas niste sami i završnom emisijom na kraju tjedna popratit će se:
 
• Naziv ponuditelja: SAVEZ DRUŠTAVA NAŠA DJECA HRVATSKE, ZAGREB
      Naziv/cilj projekta: Zajedno za osmijeh djeteta u bolnici
 

Projekti u emisijama HRT-a, u skladu s uredničkom procjenom, bit će predstavljeni bez posebnog isticanja humanitarnog broja telefona i žiro-računa, a projekt u sklopu medijskog projekta Uz nas niste sami moći će istaknuti humanitarni broj telefona i žiro-računa. Svi projekti bit će predstavljeni pod zajedničkim nazivom Uz nas niste sami na internetskoj stranici www.uznasnistesami.hrt.hr.


U slučaju da, do ostvarenja suradnje s HRT-om, u udruzi ili projektu kojeg provodi, dođe do povrede bilo kojeg od kriterija navedenog u javnom pozivu iz članka 6. Pravila o postupanju HRT-a u humanitarnim i drugim akcijama radi ostvarivanja humanitarnih ciljeva, HRT zadržava pravo otkazati suradnju na projektu bez otkaznog roka.


Glavni ravnatelj HRT-a
Goran Radman