20.10.2014.

Odluka o prolongiranju akcije/projekta Saveza društava naša djeca


HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA
GLAVNI RAVNATELJ HRT-a
Broj: 01-14/928
Zagreb, 20. listopada 2014.
       
Na temelju članka 19.a i 21. Zakona o HRT-u (NN 137/10 i 76/12), članka 15. stavak 1. točka 27. Statuta HRT-a (N.N. br. 14/13.), odredaba Pravila o postupanju HRT-a u humanitarnim i drugim akcijama radi ostvarivanja humanitarnih ciljeva, Glavni ravnatelj HRT-a donosi sljedeću

ODLUKU

Hrvatska radiotelevizija, zbog objektivnih okolnosti, zamolbe Saveza društava naša djeca te prijedloga Povjerenstva za opće humanitarne i druge akcije HRT-a, prolongirat će praćenje akcije/projekta SAVEZA DRUŠTAVA NAŠA DJECA HRVATSKE, ZAGREB (Zajedno za osmijeh djeteta u bolnici) s 2014. na 2015. godinu, a način praćenja bit će usklađen sa svim elementima Odluke glavnog ravnatelja, broj: 01-14/102, donesene u Zagrebu dana 31. siječnja 2014. godine.

Glavni ravnatelj HRT-a
Goran Radman