27.05.2011.

Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu


 

OPĆI PODACI O ZAKLADI
Hrvatski je sabor na sjednici održanoj 12. listopada 2007. godine donio Zakon o osnivanju Nacionalne Zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu (N.N. 111/07 od 29. listopada 2007. godine). Osnivač Zaklade je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Tijela Zaklade su Donatorska skupština i Upravni odbor. Donatorskom skupštinom predsjedava ministar nadležan za obrazovanje. Upravni odbor čini 7 članova koji radom Zaklade upravljaju volonterski. Zaklada ima dva zaposlenika, ravnatelja i stručnu suradnicu. 

Sjedište Zaklade je u Zagrebu, Ilica 24.

OSNOVNA ZAKLADNA SVRHA
Osnovna svrha Zaklade je prikupljanje financijskih sredstava i dodjeljivanje stipendija učenicima i studetima u Republici Hrvatskoj.

o PRVA GENERACIJA STIPENDISTA ZAKLADE
Akademska 2009./2010. godine
900 STIPENDIJA OD 1.000,00 kn TIJEKOM 10 MJESECI

o DRUGA GENERACIJA STIPENDISTA ZAKLADE
Akademska 2010./2011. godina
800 STIPENDIJA OD 1.000,00 kn TIJEKOM 10 MJESECI

o UČENIČKE STIPENDIJE za Nagradu Luka Ritz
Nagradu dodjeljuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa


DRUGE AKTIVNOSTI ZAKLADE
Kreiranja i provođenje specijaliziranih programa i projekata u suradnji s dionicima Zaklade u cilju afirmacije znanja kao neupitne vrijednosti i obrazovanja mladih u Hrvatskoj
o Nagrađivanja nadarenih i osobito uspješnih učenika i studenata;
o Nagrađivanje učenika i studenata za volonterski / društveno odgovoran rad;
o Pružanja potpore posebnim projektima koji su namijenjenim učenicima i studentima s invaliditetom.

Zaklada financijski podupire rad Udruge Zamisli na realizaciji projekta digitalizacije literature za slijepe i slabovidne studente.

o Kreiranje i provođenje projekata koji općenito unaprjeđuju životni i kulturni standard učenika i studenata.

MISIJA ZAKLADNOG RADA
• Prepoznati potrebe i očekivanja generacija učenika, studenata i roditelja te djelovati u svrhu unaprjeđenja istih.
• Okupiti dionike koji žele unaprijediti standard života učenika i studenata u Hrvatskoj.
• Razvijati i njegovati društveno koristan rad u zajednicama učenika i studenata.
• Poticati i razvijati suradnju obrazovnih institucija (sveučilišta, veleučilišta, škola) sa Zakladom.
• Poticati i razvijati suradnju gospodarskih subjekata sa Zakladom.
• Trajno promovirati znanje kao vrijednost i obrazovanje kao potrebu među mladima.

VIZIJA ZAKLADNOG RADA
• Središnja nacionalna institucija za pitanja unaprjeđenja učeničkog i studentskog standarda koja aktivno sudjeluje u razvoju društva znanja, pravednosti i solidarnosti.
• Most između poslodavaca i mladih obrazovanih građana.
• Partnerska institucija u provođenju politike obrazovanja i razvijanju društva znanja.
• Partnerska institucija u provođenju politike zapošljavanja mladih.


PROGRAMI ZAKLADE KOJI SU DIO PLANA PROVEDBENIH AKTIVNOSTI PROGRAMA GOSPODARSKOG OPORAVKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

o IZRADA PROGRAMA MJERA ZA UNAPRJEĐENJE REZULTATA OBRAZOVANJA U PODRUČJU MATEMATIKE, TE PRIRODNIH I TEHNIČKIH ZNANOSTI za učenike

o IZRADA PROGRAMA MJERA ZA UNAPRJEĐENJE REZULTATA OBRAZOVANJA U PODRUČJU MATEMATIKE, TE PRIRODNIH I TEHNIČKIH ZNANOSTI za studenteNAJVAŽNIJI JAVNI PROJEKTI ZAKLADE

o ŠPORTSKI DOGAĐAJ “SRCEM ZA ZNANJE”
Svibanj 2008. godine:
Nogometna utakmica na stadionu NK Varaždin.
Prikupljanje sredstava za 1.000 studentskih stipendija od 1.000,00 kn

o GLAZBENI SPEKTAKL “OPERA POD ZVIJEZDAMA”
Srpanj 2010. 
  U suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom
Športsko-rekreacijski centar Šalata u Zagrebu 
Prikupljanje sredstava za 1.000 studentskih stipendija od 1.000,00 kn

o PROVOĐENJE NACIONALNE KAMPANJE „ZNANJE JE PRVO“
Tijekom 2011. godine

• AKADEMSKA DONATORSKA VEČERA
Siječanj 2011.
U suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu
Tema: STIPENDIJA
Prikupljanje sredstava za 1.000 studentskih stipendija od 1.000 kn

• OKRUGLI STOL
Travanj 2011.
U suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti
Tema:  ZNANJE – TEMELJ KONKURENTNOSTI I RAZVOJA

• AKADEMSKA DONATORSKA VEČER
Svibanj 2011.
U suradnji sa Sveučilištem u Splitu
Tema: ŠPORT, ŠPORTSKA REKREACIJA I ZNANJE
Prikupljanje sredstava za 1.000 studentskih stipendija od 1.000 kuna