14.11.2016.

Javni poziv za humanitarne i druge akcije u 2017.


 


Pozivaju se svi zainteresirani za opće humanitarne i druge akcije čija je svrha ostvarivanje nekoga humanitarnog dobra da Povjerenstvu za opće humanitarne i druge akcije Hrvatske radiotelevizije dostave svoje prijedloge o humanitarnim i drugim akcijama u 2017. godini, a u ostvarenju kojih očekuju sudjelovanje i/ili organizaciju HRT-a.  

Povjerenstvo HRT-a traži od zainteresiranih da dokumentirano udovolje sljedećim kriterijima:

a) humanitarna i druga akcija mora imati stvarno i simbolično značenje za društvo u cjelini

b) mora afirmirati HRT kao stvaran i simboličan subjekt humanitarnosti

c) mora javno poticati institucije i građane na rješavanje općih humanitarnih i općedruštvenih zadaća

d) ne smije promicati bilo koji partikularni politički, gospodarski i drugi interes

e) vanjski suradnički subjekti moraju uživati nesporan javni ugled i moralni kredibilitet

f) prijedlog za sudjelovanjem HRT-a u općoj humanitarnoj i drugoj akciji mora biti dokumentiran te mora sadržavati opće podatke o podnositelju zahtjeva, o svrhovitosti opće humanitarne i druge akcije s dokumentiranim obrazloženjem o udovoljavanju propisanim kriterijima.

U slučaju odabira, podnositelj zahtjeva dužan je na vrijeme regulirati sve obveze u skladu sa Zakonom o humanitarnoj pomoći i ostalim pozitivnim propisima RH.

U slučaju da je Hrvatska radiotelevizija organizator, HRT se obvezuje regulirati sve obveze u skladu sa Zakonom o humanitarnoj pomoći i ostalim pozitivnim propisima RH.

Dokumentacija koja se prilaže mora biti na hrvatskom jeziku.

Povjerenstvo ima pravo tražiti dopunu dokumentacije te dodatna obrazloženja i objašnjenja.

Dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku u službu Expedit HRT-a uz naznaku ''Javni poziv za humanitarne i druge akcije - ne otvarati'' na adresu: Prisavlje 3, 10000 Zagreb i na e-adresu humanitarno(at)hrt.hr . 

Rok za dostavu ponuda: 31. 12. 2016. do 10:00 sati

Upute vezane za javni poziv mogu se zatražiti na: 01/634-3057 od 9 do 14 sati za vrijeme trajanja poziva i na e-adresi humanitarno(at)hrt.hr 

Povjerenstvo će najkasnije mjesec dana od zaključenja javnog poziva uputiti prijedlog odluke glavnom ravnatelju HRT-a na konačno odlučivanje te najkasnije petnaest dana nakon odluke glavnog ravnatelja HRT-a o tome obavijestiti podnositelja zahtjeva.  

Povjerenstvo za opće humanitarne i druge akcije Hrvatske radiotelevizije