17.11.2014.

Javni poziv za humanitarne i druge akcije u 2015.


Pozivaju se svi zainteresirani za opće humanitarne i druge akcije čija je svrha ostvarivanje nekoga humanitarnog dobra da Povjerenstvu za opće humanitarne i druge akcije Hrvatske radiotelevizije dostave svoje prijedloge o humanitarnim i drugim akcijama u 2015. godini, a u ostvarenju kojih očekuju sudjelovanje i/ili organizaciju HRT-a. 


Povjerenstvo HRT-a traži od zainteresiranih da dokumentirano udovolje sljedećim kriterijima:

a) humanitarna i druga akcija mora imati stvarno i simbolično značenje za društvo u  cjelini
b) mora afirmirati HRT kao stvaran i simboličan subjekt humanitarnosti
c) mora javno poticati institucije i građane na rješavanje općih humanitarnih i  općedruštvenih zadaća
d) ne smije promicati bilo koji partikularni politički, gospodarski i drugi interes
e) vanjski suradnički subjekti moraju uživati nesporan javni ugled i moralni kredibilitet
f) prijedlog za sudjelovanjem HRT-a u općoj humanitarnoj i drugoj akciji mora biti  dokumentiran te mora sadržavati opće podatke o podnositelju zahtjeva, o svrhovitosti  opće humanitarne i druge akcije s dokumentiranim obrazloženjem o udovoljavanju  propisanim kriterijima.

U slučaju odabira, podnositelj zahtjeva dužan je na vrijeme regulirati sve obveze u skladu sa Zakonom o humanitarnoj pomoći i ostalim pozitivnim propisima RH.

U slučaju da je Hrvatska radiotelevizija organizator, HRT se obvezuje regulirati sve obveze u skladu sa Zakonom o humanitarnoj pomoći i ostalim pozitivnim propisima RH.

Dokumentacija koja se prilaže mora biti na hrvatskom jeziku.
Povjerenstvo ima pravo tražiti dopunu dokumentacije te dodatna obrazloženja i objašnjenja.

Dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku u službu Expedit HRT-a uz naznaku ''Javni poziv za humanitarne i druge akcije - ne otvarati'' na adresu: Prisavlje 3, 10000 Zagreb i na e-adresu bozidar.essert(at)hrt.hr


Rok za dostavu ponuda: 31. 12. 2014. do 10:00 sati


Upute vezane za javni poziv mogu se zatražiti na: 01/634-3057 od 9 do 14 sati za vrijeme trajanja poziva i na e-adresi humanitarno(at)hrt.hr  

Povjerenstvo će najkasnije mjesec dana od zaključenja javnog poziva uputiti prijedlog odluke glavnom ravnatelju HRT-a na konačno odlučivanje te najkasnije petnaest dana nakon odluke glavnog ravnatelja HRT-a o tome obavijestiti podnositelja zahtjeva.  

Povjerenstvo za opće humanitarne i
druge akcije Hrvatske radiotelevizije