02.03.2020.

Javni poziv za humanitarne akcije u 2020.Pozivaju se svi zainteresirani da Povjerenstvu za humanitarne akcije HRT-a dostave svoje prijedloge o humanitarnim akcijama u 2020. godini, a u ostvarenju kojih očekuju sudjelovanje HRT-a. 

Povjerenstvo HRT-a traži od zainteresiranih da dokumentirano udovolje sljedećim kriterijima:
a) humanitarna akcija mora imati stvarno i simbolično značenje za društvo u cjelini,
b) akcija mora afirmirati HRT kao stvaran i simboličan subjekt humanitarnosti,
c) akcija mora javno poticati institucije i građane na rješavanje općih humanitarnih i     općedruštvenih zadaća,
d) akcija ne smije promicati bilo koji politički, gospodarski ili drugi pojedinačni interes,
e) vanjski subjekti koji sudjeluju u akciji moraju uživati nesporan javni ugled i moralni kredibilitet.

Prijedlog za sudjelovanjem HRT-a u humanitarnoj akciji mora biti dokumentiran te mora sadržavati opće podatke o podnositelju zahtjeva, o svrhovitosti humanitarne akcije s dokumentiranim obrazloženjem o udovoljavanju propisanim kriterijima.U slučaju odabira, podnositelj zahtjeva dužan je na vrijeme regulirati sve obveze u skladu sa Zakonom o humanitarnoj pomoći i ostalim pozitivnim propisima RH.

Dokumentacija koja se prilaže mora biti na hrvatskom jeziku.Povjerenstvo ima pravo tražiti dopunu dokumentacije te dodatna obrazloženja i objašnjenja.

Dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku u službu Expedit HRT-a uz naznaku ''Javni poziv za humanitarne akcije - ne otvarati'' na adresu: Prisavlje 3, 10000 Zagreb i na e-adresu: humanitarno(at)hrt.hr 
Rok za dostavu ponuda: 1. travnja 2020. do 10 sati


Upute vezane za javni poziv mogu se zatražiti na: 01/634-3057 od 9 do 14 sati za vrijeme trajanja poziva i na e-adresi humanitarno(at)hrt.hr  


Povjerenstvo će najkasnije mjesec dana od zaključenja javnog poziva uputiti prijedlog odluke glavnom ravnatelju HRT-a na konačno odlučivanje te najkasnije petnaest dana nakon odluke glavnog ravnatelja HRT-a o tome obavijestiti podnositelja zahtjeva.


Povjerenstvo za humanitarne akcije HRT-a