20.02.2017.

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret"


 

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“ nevladina je i neprofitna udruga osnovana 1992. godine s ciljem preventivnog suzbijanja ovisnosti te stručnog tretmana i pomoći ovisnicima o alkoholu, drogama ili drugim opijatima, a posebice radi organiziranja zajedničkog života ovisnika u posebnim centrima  na području Republike Hrvatske.

Udruga ima savjetovališta  u Zagrebu i Splitu, a osnovala je zasebne pravne subjekte  – Dom za ovisnike „Zajednica Susret“ (ustanova socijalne skrbi) i Udruga  roditelja „Zajednica Susret“-Zagreb kako bi ostvarila ciljeve svog djelovanja. Svi pravni subjekti partnerski nastupaju te se nadopunjavaju u aktivnostima i pružanju usluga.

Dom za ovisnike „Zajednica Susret“  bavi se provođenjem psihosocijalnog tretmana metodom terapijske zajednice kroz filozofiju „Projekt Čovjek“ i resocijalizacijom ovisnika. U sklopu ustanove djeluju dva  terapijska centra: centar Ivanovac i Prihvatni centar Cista Velika.

Udruga roditelja „Zajednica Susret“ – Zagreb  provodi aktivnosti usmjerene prevenciji ovisnosti, pružanje psihosocijalne pomoći ovisnicima i članovima njihovih obitelji te pružanjem podrške osobama u fazi resocijalizacije. Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“ najvećim dijelom se financira kroz projekte, a svi projekti udruge usmjereni su senzibilizaciji javnosti za problematiku ovisnosti i pružanju socijalnih usluga konzumentima i ovisnicima droga i/ili alkohola u svim fazama bolesti i oporavka te članovima njihovih obitelji.

Korisnici naših projekata su osobe ovisne o psihoaktivnim sredstvima i kocki koji nisu u nekom od oblika liječenja ili tretmana ovisnosti jer su „ispali“ ili odustali od liječenja ili tretmana ovisnosti te osobe koje su u tretmanu Doma za ovisnike „Zajednica Susret“; mladi koji „koketiraju“ sa sredstvima ovisnosti i kod kojih se nije razvio ovisnički sindrom, a nisu u nekom od oblika liječenja ili tretmana ili su „ispali“ ili odustali od promjene ponašanja u svezi uzimanja psihoaktivnih tvari,osobe u fazi oporavka/resocijalizacije koje su završile program u Domu za ovisnike Zajednica Susret  ili su ga napustile, ali održavaju apstinenciju ili su apstinenciju uspostavile na neki drugi način;članovi obitelji, prvenstveno roditelji čija djeca nisu uključena u neki od tretmana ili procesa liječenja ovisnosti, roditelji čija su djeca uključena u neki od procesa liječenja koji sustav nudi (supstitucijska terapija, terapijske zajednice), roditelji čija su djeca iz tog sustava „ispala“ odnosno odustala od nastavka liječenja.

Iz svega navedenog je razvidno da se bavimo specifičnom djelatnošću punih  25 godina i kao takvi smo prepoznati ne samo u Hrvatskoj nego i u ovom dijelu Jugoistočne Europe. U Hrvatskoj smo pioniri borbe protiv ovisnosti, koja na žalost, uzima sve više maha i postaje nezaobilazan društveni problem u kojem se pojavljuju i druge ovisnosti poput alkohola, kocke, online ovisnosti… Potrebu za medijskim  našeg stručnog rada na dobrobit naših obitelji i društva i u cjelini potkrepljuju podaci o porastu broja ovisnika (30 000 službeno evidentiranih ovisnika o drogama, a neslužbena brojka je i trostruko veća, 200 000 ovisnika o alkoholu, 400 000 ovisnika o kocki).

Plan aktivnosti rada naše udruge sažet je u našem operativnom i strateškom planu djelovanja unutar kojih je i nastavak provođenja započetih projekata:   


Projekti u tijeku: 

Novi početak: Projekt osigurava psihosocijalnu podršku namijenjenu ovisnicima u apstinenciji nakon završene rehabilitacije u terapijskim zajednicama ili u okviru postpenalnog prihvata. Projekt se provodi u partnerstvu s Domom za ovisnike Zajednica  Susret  na području Grada Zagreba te Zagrebačke, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske i Splitsko-dalmatinske županije. 


Financiranje: Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade i Vladin ured za suzbijanje zlouporaba opojnih droga. 


Pokreni se, za život bori se:Projekt „Pokreni se, za život bori se“ namijenjen je podizanju kvalitete tretmana u terapijskoj zajednici. Partner na projektu je Dom za ovisnike Zajednica Susret, a provodi se na području Splitsko-dalmatinske županije (terapijski centar Cista Velika) i  Brodsko-posavske županije (terapijski centar Ivanovac).Financiranje: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 


Treća kuća: Projekt „Treća kuća“ namijenjen je za postpenalni prihvat zatvorenika i beskućnika, kao i ovisnika beskućnika. Provodi se u partnerstvu s  Domom za ovisnike Zajednica Susret i Pučkim otvorenim učilištem Auto moto centar Nova gradiška u Brodsko-posavskoj županiji točnije u Općini Levanjska Varoš i Općini Okučani. Financiranje: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.