16.02.2017.

Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama


 

Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama osnovan je u Zagrebu 1957. godine i od tada aktivno djeluje kao krovna, nevladina i neprofitna mreža udruga članica. Savez obuhvaća 31 temeljnu udrugu iz cijele Republike Hrvatske s više od 10 000 članova u čiju korist djeluje.

Savez je od svojih početaka aktivan na međunarodnoj sceni kao član globalne organizacije za pitanja intelektualnih teškoća Inclusion International, a od 2006. godine član je europske podružnice Inclusion Internationala, Inclusion Europe.

VIZIJA Saveza je biti najveća  mreža udruga za osobe s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji, koja djeluje putem utjecaja na proces donošenja novih zakona te sukreiranja socijalno uključivog društva u kojem je svaki član jednako vrijedan i zaslužuje dostojanstvo.

MISIJA Saveza je doprinijeti zaštiti prava osoba s intelektualnim teškoćama i kvaliteti života njihovih obitelji, te razvoju održive mreže dostupnih socijalnih usluga i programa u Republici Hrvatskoj, u skladu s konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.

Aktivnosti kojima se Savez bavi su brojne i raznovrsne kao što je zastupanje interesa djece i odraslih s intelektualnim teškoćama, roditelja/staratelja/skrbnika. Savez provodi programske i projektne aktivnosti kao što su edukacija, međunarodna suradnja i savjetovanje. Edukacijske aktivnosti namijenjene su roditeljima, predstavnicima udruga i osobama s intelektualnim teškoćama s ciljem poboljšanja kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji te jačanju i unapređenju rada udruga.

Savez provodi različite aktivnosti sa svrhom upoznavanja javnosti s problematikom osoba s intelektualnim teškoćama, čime se pokušava utjecati na razvoj svijesti građanstva u smislu prihvaćanja različitosti i tolerancije što doprinosi razvoju civilnoga društva. Također, zajedno s mrežom udruga unapređuje sustave potpore, senzibilizira lokalne zajednice za problematiku uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u društvo, utječe i na promjene i donošenje pravnih akata, te prati njihovu provedbu.

Kao snažna i prepoznatljiva organizacija civilnog društva ostvaruje suradnju i partnerstva sa svim strukturama uključenim u rad s osobama s invaliditetom.Naziv i adresa: Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama, 

Ilica 113, 10 000 Zagreb

tel/mob:   01/3773-105, 095/3058 445

e-mail: savezosit@savezosit.hr 

OIB: 19970376853