16.02.2017.

Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama


 

Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama osnovan je u Zagrebu 1957. godine i od tada aktivno djeluje kao krovna, nevladina i neprofitna mreža udruga članica. Savez obuhvaća 31 temeljnu udrugu iz cijele Republike Hrvatske s više od 10 000 članova u čiju korist djeluje.

Savez je od svojih početaka aktivan na međunarodnoj sceni kao član globalne organizacije za pitanja intelektualnih teškoća Inclusion International, a od 2006. godine član je europske podružnice Inclusion Internationala, Inclusion Europe.

VIZIJA Saveza je biti najveća  mreža udruga za osobe s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji, koja djeluje putem utjecaja na proces donošenja novih zakona te sukreiranja socijalno uključivog društva u kojem je svaki član jednako vrijedan i zaslužuje dostojanstvo.

MISIJA Saveza je doprinijeti zaštiti prava osoba s intelektualnim teškoćama i kvaliteti života njihovih obitelji, te razvoju održive mreže dostupnih socijalnih usluga i programa u Republici Hrvatskoj, u skladu s konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.

Aktivnosti kojima se Savez bavi su brojne i raznovrsne kao što je zastupanje interesa djece i odraslih s intelektualnim teškoćama, roditelja/staratelja/skrbnika. Savez provodi programske i projektne aktivnosti kao što su edukacija, međunarodna suradnja i savjetovanje. Edukacijske aktivnosti namijenjene su roditeljima, predstavnicima udruga i osobama s intelektualnim teškoćama s ciljem poboljšanja kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji te jačanju i unapređenju rada udruga.

Savez provodi različite aktivnosti sa svrhom upoznavanja javnosti s problematikom osoba s intelektualnim teškoćama, čime se pokušava utjecati na razvoj svijesti građanstva u smislu prihvaćanja različitosti i tolerancije što doprinosi razvoju civilnoga društva. Također, zajedno s mrežom udruga unapređuje sustave potpore, senzibilizira lokalne zajednice za problematiku uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u društvo, utječe i na promjene i donošenje pravnih akata, te prati njihovu provedbu.

Kao snažna i prepoznatljiva organizacija civilnog društva ostvaruje suradnju i partnerstva sa svim strukturama uključenim u rad s osobama s invaliditetom.Naziv i adresa: Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama, 

Ilica 113, 10 000 Zagreb

tel/mob:   01/3773-105, 095/3058 445

e-mail: savezosit@savezosit.hr 

OIB: 19970376853

Caritas je pokrenuo akciju gradnje stambene zgrade za smještaj mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji nakon punoljetnosti moraju napustiti dom

Pozivaju se svi zainteresirani da Povjerenstvu za humanitarne akcije HRT-a dostave svoje prijedloge za 2019. godinu.

IBAN    HR1423400091110343166
Poziv na broj                        07015