03.02.2017.

Centar za sigurniji internet


 

Širenjem interneta, došlo je i do širenja novih oblika društveno neprihvatljivih ponašanja koji utječu na psihosocijalni razvoj djece i mladih jer su oni i najčešći korisnici moderne računalne tehnologije. Porast zlostavljanja djece kao i razvoj novih oblika zlostavljanja u uskoj je vezi i s razvojem tehnoloških komunikacijskih dostignuća.

Centar je odlučio preuzeti dio odgovornosti i ponuditi pomoć djeci i mladima, njihovim roditeljima, nastavnicima u prepoznavanju štetnog sadržaja na internetu, kako bi se podigla svijest o opasnostima interneta.


Centar za nestalu i zlostavljanu djecu se priključio  2015. godine europskoj mreži Centara za sigurniji Internet (www.csi.hr) te je od tada do danas proveo niz preventivnih programa i aktivnosti, budući da smo stajališta da je prevencija najvažnija u zaštiti djece od štetnih sadržaja na internetu. 

Centar za sigurniji Internet je sufinanciran od strane Europske Unije iz programa Department C –Connecting Europe Facility (CEF) kroz projekt  „Safer Internet Center Croatia: Making Internet a good and safe place“ (2015-HR- IA-0013).

Koordinator navedenog projekta je Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, dok su partneri projekta Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Grad Osijek i Vipnet d.o.o., a projekt podržava i Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge kao i Microsoft Hrvatska d.o.o.


Cilj projekta je održati i unaprijediti rad Centra za sigurniji Internet kroz djelovanje Hotline servisa, koji predstavlja nacionalnu platformu za dojave ilegalnih i štetnih sadržaja na internetu (dječja pornografija, rasizam, ksenofobija, govor mržnje i dr.), kao i Helpline servisa (0800 606 606) za prijavljivanje i pružanje stručne pomoći i savjetovanja roditeljima i djeci koja su se susrela sa štetnim sadržajem, kontaktima i ponašanjima na internetu.

Telefonska linija je besplatna, dostupna je na razini cijele Hrvatske, a savjete i pomoć pruža obučeni stručni suradnik – psiholog. Obilježavanjem Dana sigurnijeg interneta, koji se obilježava svake godine u veljači, drugog utorka u tjednu, pa tako i 7. veljače 2017. godine, namjerava se kroz razne radionice, na inovativan način djeci i mladima, ali i njihovim roditeljima i učiteljima, približiti koje sve opasnosti vrebaju na internetu.

U suradnji sa Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti predviđeno je razvijanje aplikacije i Priručnika, koji će obuhvaćati savjete za sigurnije korištenje Internet tehnologije, a u suradnji s Vipnetom d.o.o.  predviđeno je predinstaliranje mobilne aplikacije za djecu koja će sadržavati edukativne materijale o sigurnijoj uporabi interneta, zaštiti osobnih podataka, i zaštiti od različitih štetnih sadržaja i opasnosti na internetu.


Predviđeno je i daljnje širenje programa „Web detektivi“ - edukativnih predavanja u osnovnim školama o sigurnom korištenju Interneta  (nakon predavanja djeca postaju WEB detektivi i obučeni su prijavljivati na Internet stranici Centra svaki neprimjereni sadržaj s kojim se susretnu), kao i organiziranje Youthpanela za djecu od 5-11 godina i 12-18 godina kroz debate, radionice i edukacije te niz drugih promotivnih i prije svega edukativnih aktivnosti. 


Kroz djelovanje Centra za sigurniji Internet je predviđen niz edukativnih i preventivnih aktivnosti kojim se namjerava djecu, njihove roditelje, nastavnike, ali i širu zajednicu osvijestiti o štetnim sadržajima na internetu i boljem, sigurnijem načinu korištenja interneta.
 

Podržite nas i pomozite nam učiniti Internet boljim i sigurnijim mjestom za djecu!

Caritas je pokrenuo akciju gradnje stambene zgrade za smještaj mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji nakon punoljetnosti moraju napustiti dom

Pozivaju se svi zainteresirani da Povjerenstvu za humanitarne akcije HRT-a dostave svoje prijedloge za 2019. godinu.

IBAN    HR1423400091110343166
Poziv na broj                        07015