03.02.2017.

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu


 

O radu Centra za nestalu i zlostavljanu djecu

Centar je neprofitna udruga osnovana 2006. god. u Osijeku po uzoru na slične organizacije u svijetu.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvoja i unapređenja zdravlja i kvalitete života djece i mladih što među ostalim podrazumijeva i promicanje i zaštitu prava i interesa djece i mladih, prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja djece i mladih u bilo kojem obliku, sigurnost djece i mladih na internetu, pružanje socijalnih usluga (smještaj i skrb o djeci i mladima bez adekvatne skrbi i/ili s poremećajima u ponašanju, podršku obitelji, savjetovanje), prevenciju nestanaka djece i mladih te općenito fenomen nestale djece kao i zaštitu i promicanje prava djece migranata i azilanata (s posebnim naglaskom na djecu bez pratnje).

Svrha Centra za nestalu i zlostavljanu djecu jest stvaranje sigurnog okruženja za djecu i mlade kroz zaštitu njihovih prava i interesa, preventivnim aktivnostima te pružanjem stručne pomoći i podrške. Programska područja djelovanja su zaštita prava djece i unaprjeđenje kvalitete života djece i mladih, pružanje socijalnih usluga, unapređenje civilnog društva i razvoj demokratizacije te razvoj međunarodne suradnje.

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu vodi Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj, provodi projekt Legosi u Centru – poludnevni boravak za djecu s problemima u ponašanju, projekt, 116 000 – pozivni broj za nestalu djecu, Učini pravu stvar za dječji osmijeh,  Mediji današnjice – rizici i zaštita, Prevencija po mjeri mladih, Djeca izbjeglice i migranti u Hrvatskoj, „Safer Internet Center Croatia: Making Internet a good and safe place“ i druge.  

Osim usluga poludnevnog boravka u Centru, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu pruža i socijalne usluge poludnevnog boravka u 5 osnovnih škola na području Slavonije, te planiramo navedeni broj znatno povećati u narednom razdoblju.

Kao što je razvidno iz gore opisanog, Centar je od osnivanja proveo mnoge projekte, a svoj rad Centar prije svega usmjerava na rad s mladima koji imaju problema sa ponašanjem te na zaštitu djece od štetnog sadržaja koji je dostupan na internetu.

Članovi Centra su stručnjaci s područja informatike, računalnog programiranja, kriminalistike, računalne forenzike, prava, pedagogije i psihologije, socijalne pedagogije, socijalni rada te  Centar trenutno broji 20 zaposlenih osoba.


Za više informacija o djelatnosti Centra i projektima posjetite:


Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, J.J. Strossmayera 1/I, Osijek 

Tel: 031 272 943 

Mob: 091 111 6010 

E-mail: info[at]cnzd.org 

OIB 27772905220 

Žiro-račun HR7523400091110771681

 

WEB stranice: