03.02.2017.

Caritas Zagrebačke nadbiskupije


 

Caritas Zagrebačke nadbiskupije je pastoralna i karitativna ustanova Zagrebačke nadbiskupije, pravna osoba Katoličke Crkve, humanitarna i neprofitna organizacija, posrednik u doniranju hrane, pružatelj usluga socijalne skrbi i organizator volontiranja.

Caritas Zagrebačke nadbiskupije punopravni je član Hrvatske mreže protiv siromaštva, Hrvatske mreže za beskućnike i Hrvatske mreže socijalnih samoposluga.

Svrha djelovanja Caritasa Zagrebačke nadbiskupije je promicanje i provođenje organizirane djelotvorne kršćanske ljubavi prema osobama, obiteljima i zajednicama u potrebi radi poboljšanja kvalitete njihova života kroz konkretne pothvate, projekte i programe. Caritas djeluje na području Zagrebačke nadbiskupije (Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Karlovačka županija, Krapinsko-zagorska županija), a u ostvarivanju svojih zadaća i ciljeva surađuje s državnim i lokalnim institucijama, strukovnim udruženjima, nevladinim sektorom, crkvenim ustanovama, udrugama i pokretima te pravnim i fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Brojnim programima, projektima i aktivnostima godišnje pomažemo više od 5000 socijalno ugroženih obitelji. Preko mreže župnih caritasa u kojima je aktivno 1030 volontera različite oblike pomoći prima još daljnjih 4300 obitelji.


Caritas ima pravnu osobnost na kanonskom i građanskom području te ima status:

Pravne osobe Katoličke Crkve (Ministarstvo uprave, Evidencija pravnih osoba katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, evidencijski broj: 1.379, upisan: 19. srpnja 2004. godine)

Neprofitne organizacije (Ministarstvo financija, Registar neprofitnih organizacija, RNO broj: 0053015, upisan 31. kolovoza 2009. godine)


Posrednika u doniranju hrane (Ministarstvo poljoprivrede, Registar posrednika, registarski broj: 10, Rješenje o upisu u Registar posrednika od 9. prosinca 2015. godine)


Humanitarne organizacije (Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, Rješenje za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći od 16. veljače 2016. godine)


Organizatora volontiranja – prema dostupnim podatcima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Caritas Zagrebačke nadbiskupije ubraja se među najveće organizatore volontiranja u Republici Hrvatskoj po broj uključenih volontera i volonterskih sati.Nadalje, Caritas Zagrebačke nadbiskupije je ugovorni pružatelj usluga socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te centra za pomoć i njegu u kući. S Ministarstvom socijalne politike i mladih ima sklopljene ugovore o pružanju usluga socijalne skrbi za slijedeće kategorije korisnika: djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, maloljetne trudnice i majke, djeca i odrasle osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjima, žrtve obiteljskog nasilja.

Osim toga, Caritas Zagrebačke nadbiskupije upisan je pod evidencijskim brojem 00148 pri Ministarstvu socijalne politike i mladih u Evidencijsku listu pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge:

- prihvatilišta za beskućnike,

- pomoći u kući.Kontakti: 

Administrativno sjedište: Kaptol 31, 10000 Zagreb

Sjedište i adresa uprave: Vlaška 36, 10000 Zagreb

Tel: ++385/ 1 / 48 17 716

Fax: ++385/ 1 / 48 52 864

E-mail: czn@czn.hr 

Web: www.czn.hr

Račun: Privredna banka Zagreb: IBAN HR1423400091110343166, poziv na broj: 07015.
Osoba ovlaštena za zastupanje: s. Jelena Lončar, ravnateljica Caritasa.

Caritas je pokrenuo akciju gradnje stambene zgrade za smještaj mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji nakon punoljetnosti moraju napustiti dom

Pozivaju se svi zainteresirani da Povjerenstvu za humanitarne akcije HRT-a dostave svoje prijedloge za 2019. godinu.

IBAN    HR1423400091110343166
Poziv na broj                        07015