03.02.2017.

Caritas Zagrebačke nadbiskupije


 

Caritas Zagrebačke nadbiskupije je pastoralna i karitativna ustanova Zagrebačke nadbiskupije, pravna osoba Katoličke Crkve, humanitarna i neprofitna organizacija, posrednik u doniranju hrane, pružatelj usluga socijalne skrbi i organizator volontiranja.

Caritas Zagrebačke nadbiskupije punopravni je član Hrvatske mreže protiv siromaštva, Hrvatske mreže za beskućnike i Hrvatske mreže socijalnih samoposluga.

Svrha djelovanja Caritasa Zagrebačke nadbiskupije je promicanje i provođenje organizirane djelotvorne kršćanske ljubavi prema osobama, obiteljima i zajednicama u potrebi radi poboljšanja kvalitete njihova života kroz konkretne pothvate, projekte i programe. Caritas djeluje na području Zagrebačke nadbiskupije (Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Karlovačka županija, Krapinsko-zagorska županija), a u ostvarivanju svojih zadaća i ciljeva surađuje s državnim i lokalnim institucijama, strukovnim udruženjima, nevladinim sektorom, crkvenim ustanovama, udrugama i pokretima te pravnim i fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Brojnim programima, projektima i aktivnostima godišnje pomažemo više od 5000 socijalno ugroženih obitelji. Preko mreže župnih caritasa u kojima je aktivno 1030 volontera različite oblike pomoći prima još daljnjih 4300 obitelji.


Caritas ima pravnu osobnost na kanonskom i građanskom području te ima status:

Pravne osobe Katoličke Crkve (Ministarstvo uprave, Evidencija pravnih osoba katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, evidencijski broj: 1.379, upisan: 19. srpnja 2004. godine)

Neprofitne organizacije (Ministarstvo financija, Registar neprofitnih organizacija, RNO broj: 0053015, upisan 31. kolovoza 2009. godine)


Posrednika u doniranju hrane (Ministarstvo poljoprivrede, Registar posrednika, registarski broj: 10, Rješenje o upisu u Registar posrednika od 9. prosinca 2015. godine)


Humanitarne organizacije (Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, Rješenje za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći od 16. veljače 2016. godine)


Organizatora volontiranja – prema dostupnim podatcima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Caritas Zagrebačke nadbiskupije ubraja se među najveće organizatore volontiranja u Republici Hrvatskoj po broj uključenih volontera i volonterskih sati.Nadalje, Caritas Zagrebačke nadbiskupije je ugovorni pružatelj usluga socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te centra za pomoć i njegu u kući. S Ministarstvom socijalne politike i mladih ima sklopljene ugovore o pružanju usluga socijalne skrbi za slijedeće kategorije korisnika: djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, maloljetne trudnice i majke, djeca i odrasle osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjima, žrtve obiteljskog nasilja.

Osim toga, Caritas Zagrebačke nadbiskupije upisan je pod evidencijskim brojem 00148 pri Ministarstvu socijalne politike i mladih u Evidencijsku listu pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge:

- prihvatilišta za beskućnike,

- pomoći u kući.Kontakti: 

Administrativno sjedište: Kaptol 31, 10000 Zagreb

Sjedište i adresa uprave: Vlaška 36, 10000 Zagreb

Tel: ++385/ 1 / 48 17 716

Fax: ++385/ 1 / 48 52 864

E-mail: czn@czn.hr 

Web: www.czn.hr

Račun: Privredna banka Zagreb: IBAN HR1423400091110343166, poziv na broj: 07015.
Osoba ovlaštena za zastupanje: s. Jelena Lončar, ravnateljica Caritasa.