03.02.2017.

Ambidekster klub


 

Ambidekster klub, Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj, tijekom trinaestogodišnjeg razdoblja djelovanja (od 2003. godine) pridonosi socijalnom uključivanju i podizanju kvalitete života pojedinaca i skupina, posebice skupina djece i mladih izloženih riziku od socijalnog isključivanja, kao što su mladi s problemima u ponašanju i NEET populacija mladih (mladi izvan sustav obrazovanja, nezaposleni).    

Ambidekster  klub  godišnje  provodi  u  prosjeku  šest  programa/projekata (obuhvat korisnika je od 2700- 4700 korisnika godišnje, 40- 120 volontera) sukladno strateškom planu i ciljevima Udruge, a u partnerstvu, sektorskoj i međusektorskoj suradnji s brojnim ustanovama i organizacijama iz Hrvatske i Europske Unije. Ambidekster klubu osnivač je dva savjetovališta: U zagrebačkoj Dubravi djeluje  Savjetovalište  za  djecu, mlade i obitelj  „SPIRIT“, a u Gospiću Savjetovalište  za  mlade Boomerang.

U  Ambidekster  klubu  je  zaposlen  multidisciplinarni  tim  stručnjaka  socijalnih pedagoga,  socijalnih radnika, psihologa (5 zaposlenih, 3 osobe na stručnom osposobljavanju u 2015/2016. godini). Uspjesi Ambidekster kluba – područja djelovanja 

Podrška mladima s problemima u ponašanju u boljem socijalnom uključivanju i funkcioniranju  Ambidekster  klub  prepoznat  kao  organizacija  koja  sustavno,  u kontinuitetu  pridonosi  prevenciji izdvajanja  mladih  s  poremećajima  u ponašanju iz obiteljskog okruženja i djelotvornijoj provedbi izvaninstitucionalnih mjera i intervencija namijenjenih djeci, mladima i obitelji (Socijalni plan Grada Zagreba 2014-2020).  

Društveno uključivanje NEET mladih – podrška u zapošljavanju i nastavku školovanja “Korak dalje” – klub mladih za zapošljavanje mladih NEET-ovaca djeluje od 2014. godine tijekom koje je ostvario zapažene rezultate u radu s NEET populacijom mladih.  

Podrška obiteljima, uključujući  jedinstveni oblik – mobilni timovi psihosocijalne podrške obiteljima u riziku Inovativnu socijalnu uslugu slijedom provođenja programa "Pomagači u okružju obitelji" Ambidekster klub je osmislio u sklopu provođenja projekta „Zajedno možemo više- pojedinac u fokusu“ financiranog u 2015 god/2016. godini iz  Europskog socijalnog fonda i Vlade RH.


Razvoj "Evidence based projekata/programa"   

Ambidekster klub razvija sveobuhvatne preventivne programe temeljene na procjeni potreba i rizika u  lokalnim  zajednicama,  a  slijedom  znanstvenih istraživanja  koje  provodi  u  suradnji  s  Edukacijsko-rehabilitacijskim  fakultetom te  slijedom  outreach  istraživanja  koje  su  proveli    mladi  –  volonteri Ambidekster kluba. 

Projekti  i  programi  Ambidekster  kluba  prepoznati  su  kao  primjeri  dobre prakse  te  su  ujedno  i verificirani od strane Agencije za obrazovanje s preporukom Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta za njihovo provođenje u školama.

 

Ambidekster klub 

I. Poljanice 6, 10040 Zagreb 

01 285 2170, 099 457 5444, 099 296 9508 

www.ambidekster.hr 

info@ambidekster.hr