Javni poziv za humanitarne akcije u 2020.

Pozivaju se svi zainteresirani da Povjerenstvu za humanitarne akcije HRT-a dostave svoje prijedloge o humanitarnim akcijama u 2020. godini, a u ostvarenju kojih očekuju sudjelovanje HRT-a. 

Povjerenstvo HRT-a traži od zainteresiranih da dokumentirano udovolje sljedećim kriterijima:
a) humanitarna akcija mora imati stvarno i simbolično značenje za društvo u cjelini,
b) akcija mora afirmirati HRT kao stvaran i simboličan subjekt humanitarnosti,
c) akcija mora javno poticati institucije i građane na rješavanje općih humanitarnih i     općedruštvenih zadaća,
d) akcija ne smije promicati bilo koji politički, gospodarski ili drugi pojedinačni interes,
e) vanjski subjekti koji sudjeluju u akciji moraju uživati nesporan javni ugled i moralni kredibilitet.

Prijedlog za sudjelovanjem HRT-a u humanitarnoj akciji mora biti dokumentiran te mora sadržavati opće podatke o podnositelju zahtjeva, o svrhovitosti humanitarne akcije s dokumentiranim obrazloženjem o udovoljavanju propisanim kriterijima.U slučaju odabira, podnositelj zahtjeva dužan je na vrijeme regulirati sve obveze u skladu sa Zakonom o humanitarnoj pomoći i ostalim pozitivnim propisima RH.

Dokumentacija koja se prilaže mora biti na hrvatskom jeziku.Povjerenstvo ima pravo tražiti dopunu dokumentacije te dodatna obrazloženja i objašnjenja.

Dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku u službu Expedit HRT-a uz naznaku ''Javni poziv za humanitarne akcije - ne otvarati'' na adresu: Prisavlje 3, 10000 Zagreb i na e-adresu: humanitarno(at)hrt.hr 
Rok za dostavu ponuda: 1. travnja 2020. do 10 sati


Upute vezane za javni poziv mogu se zatražiti na: 01/634-3057 od 9 do 14 sati za vrijeme trajanja poziva i na e-adresi humanitarno(at)hrt.hr  


Povjerenstvo će najkasnije mjesec dana od zaključenja javnog poziva uputiti prijedlog odluke glavnom ravnatelju HRT-a na konačno odlučivanje te najkasnije petnaest dana nakon odluke glavnog ravnatelja HRT-a o tome obavijestiti podnositelja zahtjeva.


Povjerenstvo za humanitarne akcije HRT-a


 

O akcijiIdeja o humanitarnoj medijskoj kampanji Hrvatske radiotelevizije proizašla je iz činjenice da članak 6. Zakona o HRT-u jasno navodi slijedeće: 


(1) U ostvarivanju programa, HRT je dužan:


– promicati nacionalne interese, pridonositi poštivanju i promicanju temeljnih ljudskih prava i sloboda, domoljublju, toleranciji, razumijevanju i poštivanju različitosti, demokratskih vrednota i institucija, civilnog društva, te unapređenju kulture javnoga dijaloga,

– poštivati privatnost, dostojanstvo, ugled i čast čovjeka i temeljna prava i slobode drugih, a osobito djece i mladih, kao i starijih i nemoćnih osoba.

Zbog navedenog članka Zakona i kontinuiranog programskog praćenja raznih humanitarnih aktivnosti u hrvatskoj i svijetu, Hrvatska radiotelevizija odlučila je svojevrsnom medijskom kampanjom „Uz nas niste sami“ posebno ukazati na probleme u društvu te na taj način doprinijeti njihovu što učinkovitijem rješavanju.  

Za vizualni znak praćenja humanitarnih akcija odabran je cvat sjemenki maslačka. Sjemenke maslačka lagane, naoko osjetljive i neotporne, dok se drže zajedno na stapki čine cjelinu koja je na prvi pogled prepoznatljiva kao jedan cvijet, no kada se odvoje svaka je posebna jedinka koja nosi novi život.

Time želimo istaknuti prirodu ove akcije u kojoj sudjeluju humanitarne organizacije različitih tipova i mnoštvo pojedinaca, koji su ključni za ostvarivanje našeg zajedničkog cilja - pomaganja i pružanja nade u novi život.